Oslo i våre hjerter

DET ER SOMMERSTILLE

i hovedstaden, selv om opprustingen av Karl Johans gate pågår og fundamenteringen av operaen fortsetter, men snart kommer høsten med full satsing på den videre utbyggingen av Oslo. Mange spennende prosjekter skal virkeliggjøres i årene framover, ved sjøsiden og i ulike bydeler, andre er mer tvilsomme og bør diskuteres i all offentlighet. Men har byen et egnet forum for en slik demokratisk debatt? Eller er den såkalte brukermedvirkningen bare et honnørord som politikerne, myndighetene og de involverte faggruppene anvender ved passende anledninger?

Når man vurderer resultatene av tidligere meningsutvekslinger, med stridsemner som Tullinløkka og Vestbanen, eller Skyskraper-Oslo og fjordbyboligene på Tjuvholmen og i Bjørvika, er det slående hvor fort debatten i mediene skrinlegges og erstattes av en tilsynelatende konsensus. Det kan virke som om det ligger en bevisst repressiv hersketeknikk bak. Men sannheten er snarere at byens befolkning ennå ikke har innsett at Oslo trenger en permanent arena for et kontinuerlig ordskifte om byplanlegging og arkitektur, en organisert møte- og utstillingsvirksomhet som retter søkelys mot aktuelle planer og inspirerer til kreativ framlegging av alternative konsepter.

ER EN SLIK

urbanistisk scene - en folkelig «vaktbikkje» og idéfremmende institusjon som dette - ren ønsketenkning, eller lar det seg gjøre å demokratisere bybyggingen? Stiftelsen Byens Fornyelse bidrar blant annet med innføringen av såkalte charetter, tverrfaglige og innbygger-inkluderende verksteder, som gir løfter om en ny praksis. Men Byens Fornyelse er dessverre dominert av en nostalgisk arkitekturtenkning som forherliger bygningsarvens estetikk og argumenterer - på fundamentalistisk vis - mot den moderne byggekunstens utfoldelse.

DET VI TRENGER

er et fordomsfritt byforum som kan forene ulike holdninger, følge opp og drøfte de foreliggende utbyggingsplanene og lansere visjoner for et helhetssyn på Oslos framtid. Initiativet må komme fra hovedstadens beboere, drevet fram av ildsjeler med byen i sitt hjerte, og det fortjener offentlig økonomisk støtte. Navnet kan være ADOBE (Arena for Demokratisering av Oslos Byutvikling og arkitektoniske Estetikk). At adobe betyr «soltørket leire», et tradisjonelt bygningsmateriale, innebærer ikke at forumet skal være tilbakeskuende, men kan antyde at vi må ha respekt for historien når vi fornyer hovedstaden.