Oslo kommune med «Pravda»-avis

Det er nesten så man ikke tror sine egne øyne: Oslo kommunes egen informasjonsavis til byens innbyggere tar frem krigstyper på forsiden for å hamre løs på NRK. I et særdeles spekulativt oppslag prøver kommunen å forherlige sin egen rusomsorg for noen av samfunnets aller svakeste. Avisen «Oslonå» som distribueres til alle husstander i kommunen, fremstår som den reneste «Pravda»-avis. Utgangspunktet for kommuneavisens selvforherligende propaganda er en tankevekkende reportasje i Lørdagsrevyen i februar i år om mannlige rusmisbrukere som heller velger å sove utendørs enn å bruke Oslo kommunes tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig.

To måneder etter denne reportasjen velger kommunen å angripe budbringeren NRK under overskriften «Feil på feil på feil…». La meg slå det utvetydig fast med en gang: det finnes ikke en eneste feil i vår reportasje. Den er et eksakt tidsbilde fra en vinterhverdag slik opptil 50 menn opplevde det for noen få uker siden i Oslo. Det er forunderlig at kommunen velger å overhøre og overse de sterke vitnesbyrd som ble formidlet i reportasjen. Det er jo også ille å oppleve at Oslo kommunes egen avis ikke en gang har klart å få med seg at byens fremste politiker, byrådsleder Erling Lae, intervjues i samme reportasje. Hvis også hans svar fortjener overskriften «Feil på feil på feil…», fremstår artikkelen enda mer besynderlig.

NRK tar naturligvis ikke stilling til rusomsorgen i Oslo kommune. Vårt oppdrag er å vise den virkeligheten mange menn opplevde i vinter – om den er aldri så ubehaglig for kommunale byråkrater og politikere. Historien om mennene som velger nattefrosten ute i stedet for hospitsseng inne, understøttes av flere uavhengige kilder. En vekter fra Securitas bekrefter i reportasjen at situasjonen er blitt mye verre og sier det aldri er hyggelig å vise ut folk i kulda når man vet de ikke har noe sted å være. En virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon beskriver også hvordan de mange mennene opplever det kommunale tilbudet som vanskelig å benytte.

Det er mulig i kommuneavisens øyne at også disse intervjuobjektene kommer med «Feil på feil på feil…» Byrådsleder Erling Lae, som under intervjuet med NRK hadde med seg sin fagbyråd, forklarer i reportasjen hvorfor ordningen er som den er. Lae slår fast at alle kan få tak over hodet hvis de vil. Slik har det vært i lang tid, og slik har vi det også nå, sier Lae. Gjennom dette intervjuet med Oslos fremste politiker gir kommunen sitt tilsvar i reportasjen. NRK tok rusmisbrukerne på alvor og lot dem selv få formidle hvordan de opplevde vintertilbudet fra kommunen. Mennene mente altså at tilbudet var blitt mer byråkratisk og mindre tilgjengelig enn tidligere. Derfor valgte mange av dem i stedet å sove ut. Kulden til tross. Svaret fra Oslo kommunes informasjonsavis til byens innbyggere er en forside som påstår at NRK tar feil om Oslos rusomsorg – og at ingen må sove ute. Slik svarer altså makta (Oslo kommune) noen av de mest vanskeligstilte i samfunnet.

Det er forstemmende å oppleve at Oslo kommune tør å avfeie en hverdagsbeskrivelse med et riktig og godt dokumentert bilde av hvordan rusmisbrukerne i Oslo opplever vintertilbudet fra kommunen. NRK tar gjerne kritikk for sin journalistikk. Men i dette tilfellet har vi overhodet ingen ting å skamme oss over. Vi er stolte over å bringe frem vinterkuldas menn som har en stemme og tør å si i fra hvordan de opplever sin egen hverdag. Og de fikk sannelig støtte for sine vitnesbyrd av uavhengige og objektive kilder. Bedre blir heller ikke Oslo kommunes selvforherligelse av det faktum at Regjeringen en måned etter vår reportasje, bevilget 60 millioner kroner til et døgntilbud for rusmisbrukerne i hovedstaden som skal driftes av Kirkens Bymisjon. Regjeringen begrunner tildelingen blant annet slik: «Bakgrunnen for satsingen er at det finnes en gruppe mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet som ikke nås gjennom dagens tjenestetilbud». Kanskje Oslos egen «Pravda»-avis også overfor regjeringen vil ta i bruk tittelen «Feil på feil på feil…»?