STOR AVTALE: Hafslund-avtalen er den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge. Foto: NTB Scanpix
STOR AVTALE: Hafslund-avtalen er den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge. Foto: NTB ScanpixVis mer

Oslo kommune kjøper Hafslund:

Oslo kommune sikrer arvekobberet - men ikke alt arvesølvet

Når stat eller kommune går på handletur kan det være lurt å gå bak parolene hvis man skal skjønne hva som faktisk har skjedd.

Kommentar

Ap presenterer dagens enorme transaksjon med at «Arbeiderpartiet sikrer arvesølvet». Det er ikke helt presist. De fleste forbinder nok begrepet arvesølv med de evigvarende naturressursene våre, men det er strømnettet kommunen har sikret seg rubbel og bit av.

Avtalen er selvsagt langt mer kompleks enn markedsføringen gir inntrykk av.

I realiteten er den en svær byttehandel mellom kommunen og Fortum, som fram til nå har vært den andre store eieren i Hafslund ASA med en eierandel på 34,3 prosent.

Mot at Oslo kommune får kjøpe strømnettet og infrastrukturen i Hafslund ASA av Fortum, får det finske selskapet kjøpe andre verdier i den nye selskapskonstruksjonen.

Innretningen på avtalen virker god. Kommunen blir sittende igjen med de delene av selskapene som det er strategisk fornuftig for myndighetene å ha kontroll på: den evigvarende naturressursen (vannkraftproduksjonen) og infrastrukturen (strømnettet), samtidig som de selger seg ut av det kommunen gjerne kan slutte med - markedsføre og selge strøm.

Men hva skal kommunen med strømkablene? Foruten å sikre infrastrukturen med tanke på beredskap, har også det grønne byrådet i Oslo planer om elektrifisering av havna og å øke ladekapasiteten for el-biler. Dette får de mer kontroll på når de eier hele denne delen av selskapet.

I tillegg til salgsavdelingen i Hafslund, får Fortum 50 prosent eierandel i forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Dette er på ingen måte et helt vanlig søppelanlegg. Klemetsrud er et av tre industrianlegg som nylig har fått fornyet kontrakt fra regjeringen på å utvikle fullskala karbonfangst- og lagring. Testene er foreløpig lovende, Klemetsrud skal være i stand til å fange 90 prosent av CO2-utslippene som oppstår når avfall brennes og blant annet produserer fjernvarme. Rent praktisk gjenstår det noen problemer. CO2-en blir til flytende væske, og må fraktes til havna i Oslo enten i en rørledning eller på lastebiler. Så må det fraktes ut i Nordsjøen for deponering.

For Fortum er Klemetsrudanlegget en god match: firmaet eier allerede seks andre gjenvinningsanlegg i Europa, og har dermed spisskompetanse på sirkulær økonomi.

Lykkes man med karbonfangst-prosjektet kan det også bli god butikk. Det er 450 forbrenninganlegg i Europa og rundt 700 i hele verden. Utslippskutt fra avfallssektoren er en avgjørende bidragsyter for å få ned CO2-utslippene, og teknologien kan dermed bli ettertraktet.

Men salg av Klemetsrudanlegget har i alle fall tidligere vært omdiskutert. Før kommunevalget i 2015 gikk LO-leder Gerd Kristiansen sterkt ut mot dette, og mente motstand mot salg ville være en god valgkampsak for venstresiden.

Og for de som er særlig opptatt av sølvet: Oslo kommune får en større del av vannkraftproduksjonen etter handelen, men ikke alt. Vannkraftproduksjonen som lå i Hafslund ASA skilles ut i et nytt selskap som heter Hafslund produksjon. Her får Fortum en eierandel på 10 prosent.

Men hvis Hafslund-avtalen dukker opp som et poeng i valgkampen, kommer du nok ikke til å få høre så mye om det.

OBS: I en tidligere versjon av denne saken sto det at kommunen hadde solgt ut 10 prosent av vannkraften til Fortum. Det riktige er altså at Fortum sitter igjen med 10 prosent av eierandelen i den nye Hafslund produksjon, litt mindre enn de hadde gjennom sin eierandel i Hafslund ASA.