Oslo-lyder til Bergen

OSLO/BERGEN (Dagbladet): Oslo-musikere har et helt eget uttrykk, unikt i verdenssammenheng, mener komponistene Åse Hedstrøm og John Persen. Nå presenteres «The Oslo Sound» på plate og konsert.

- This is the «Oslo-sound», sa en utenlandsk journalist begeistret etter Verdensmusikkdagene i 1991. Dermed var et uttrykk skapt som dagens musikere og komponister bruker villig om sin egen virksomhet. Hva er så Oslo-lyden? Selv om det i disse dager kunne være fristende å si fulle trikker og sinte bilister, må vi inn i konsertrommene for å finne svaret.

Rå og energisk

- Musikerne i norske ensembler har en helt annet måte å spille på enn sine kolleger på kontinentet. De spiller råere, mer energisk, er rytmisk presise og har en intonasjon som er helt utrolig, sier John Persen.

- Det er ikke alltid noen fordel med en musikktradisjon som strekker seg flere hundre år tilbake i tid. I Norge er vi ikke så sausa inn i en tradisjon som vi finner lengre sør.

- Men samtidig finnes den samme kompetansen blant musikerne, sier Åse Hedstrøm.

Tenk i perspektiv

- Det er først nå vi ser de virkelige konsekvensene av det arbeidet som ble startet på slutten av 70-tallet. Musikkhøgskolen ble etablert, Oslo-Filharmonien fikk konserthus og Mariss Jansons kom til Oslo. Det viser at vi alltid må tenke musikkutvikling i perspektiv.

I denne ånd blir John Persens «Arvesøl» og Åse Hedstrøms «Flow» framført i Grieghallen i kveld med Oslo Sinfonietta under ledelse av Christian Eggen. Verkene er betimelig nok utgitt på CD denne uka.