<strong>Synlig politi:</strong> For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig både at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt, skriver Michael Tetzschner og Øystein Eriksen Søreide. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Synlig politi: For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig både at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt, skriver Michael Tetzschner og Øystein Eriksen Søreide. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Vis mer

Oslokriminaliteten bekjempes

Oslo Høyre har over flere år arbeidet for et styrket hovedstadspoliti, hurtigere behandling i domstolene, bedre forebyggende tiltak og et sikrere ettervern.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Tillit mellom mennesker er en avgjørende kvalitet for et samfunn. Et samfunn med lav kriminalitet innebærer at en stort sett kan gå ut fra at mennesker en møter vil være hjelpsom, selv overfor personer en ikke kjenner, og i hvert fall ikke være en potensiell trussel. Hvis man ikke har erfart samfunnet som trygt, vil man ikke fullt ut kunne nyte friheten ved å ferdes i byen.

Oslo Høyre, som virker i landets eneste virkelige storby, har over flere år arbeidet for et styrket hovedstadspoliti, hurtigere behandling i domstolene, bedre forebyggende tiltak og et sikrere ettervern. Når Høyre også er i regjering, ser vi at Oslo har fått en bedre samarbeidspartner for å snu de tunge trendene i kriminalitetsutviklingen.

For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig både at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt. Det er et rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig for de som rammes at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom.

Lovlydigheten i samfunnet er ikke bare et spørsmål om politistillinger. Normdannelsen i familie- og vennekrets, påvirkningen fra skole og forbilder er helt grunnleggende for hvilke verdier vi går inn i samfunnet med. Samfunnet er også et normfellesskap. Men alvorlige brudd på normer som innebærer fysiske krenkelser mot medmennesker vil også ha en politimessig side. Derfor påhviler det myndighetene å bruke også de aksepterte og tilgjengelige metoder for kriminalitetsbekjempelse. Forebygging, oppdagelsesrisiko, etterforskning og tiltale kan og skal supplere de sivile og sosiale tiltakene mot kriminalitet. Men man kan ikke bli stående bare på ett ben.

I Oslo kan vi nå konstatere at av de 700 nye politistillingene som ble opprettet i 2015, fikk Oslo 80 nye politistillinger og sju nye politijurister. Likeledes er utlendingsavsnittet ved Oslo Politidistrikt styrket med 30 stillinger. Og Oslopolitiet ble kompensert for de ekstraordinære tiltak som ble satt i verk etter forhøyet internasjonalt trusselbilde.

Regjeringen gjennomfører en politireform som vil øke tilstedeværelsen av politiet i gatebildet og dirigere ressursene til politiets operative virksomhet, og bruke mindre på administrasjon.

Moderne teknologi og IKT tas i bruk for å sikre bedre saksflyt ved reell oppfølging, ikke bare ferdigutfylte henleggelser i saker der man kjenner gjerningsmannen eller har andre spor.

Arbeidet mot tvangsekteskap intensiveres, og mot hatmotivert vold. Brudd på menneskerettigheter kan ikke godtas selv om de begrunnes i kulturelle eller religiøse oppfatninger.

Barn og unge i risikogrupper vil gis tettere oppfølging av politiet i samarbeid med barnevern, oppsøkende ungdomstjeneste, ungdomspsykiatrien og skolen. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

SaLTo («Sammen lager vi et tryggere Oslo») har gjennom mer enn ti år stått sentralt i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oslo. Et arbeid som har gitt resultater: De siste ti årene har barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo blitt redusert med over 30 prosent. Dette har skjedd samtidig som det stadig blir flere barn og unge i byen.

SaLTo er den rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Målgruppen for arbeidet er unge i alderen 12-22 år. Innsatsen mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er uten øvre aldersgrense.

Vi har SaLTo-koordinatorer i alle 15 bydeler som bidrar til koordinering mellom skoler, barnevern, ungdomstiltak, helse, NAV, politi med flere. Alle instanser med relevante tjenester og tiltak skal bidra overfor unge som sliter med rus og kriminalitet.

Gjennom mange år har innsatsen mot unge gjengangere vært prioritert i bydeler og på politistasjoner. Dette har redusert gjengangerkriminaliteten og antallet unge gjengangere.

Av de unge gjengangerne i 2013 ble 70 prosent ikke registrert som gjengangere i 2014. Innsatsen mot gjengangerne har bidratt til at det ikke er etablert kriminelle ungdomsgjenger i Oslo, slik vi har sett i andre nordiske storbyer. Når det blir registrert kriminelle nettverk blant unge går kommunen og politiet raskt inn med relevante tiltak for å forebygge gjeng-etableringer.

Selv om Oslo er stor og mangfoldig, vil vi ha et politi med lokalkunnskap og er til stede i nabolaget, og som kan utnytte en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer