Oslolufta blir stadig bedre

Vi er på rett vei, men det er behov for kraftigere tiltak.

GRØNN VEI:  Nye E18 skal oppfylle klimaforliket, skriver Guri Melby. Foto: JACQUES HVISTENDAHL
GRØNN VEI: Nye E18 skal oppfylle klimaforliket, skriver Guri Melby. Foto: JACQUES HVISTENDAHLVis mer
Meninger

SV?s Sunniva Holmås Eidsvoll forsøker å tjene politiske poeng ved å fremstille Oslo som en livsfarlig by, styrt av et byråd som ikke tar miljøansvar.

Realiteten er at Oslolufta er helt ren og trygg 250- 300 dager i året. Jeg er selvsagt ikke tilfreds med det. Ingen skal være redde for sin egen helse når de ferdes i byen vår. Påstanden om at byrådet ikke tar utfordringen på alvor er imidlertid feil.

På tross av sterk vekst i arbeidsplasser og innbyggere har biltrafikken flatet ut. Målrettet satsing på kollektivtrafikk har sørget for dette. Vi bytter ut kommunens kjøretøy til elbiler, dobler satsingen på sykkel, innfører nullutslippsbusser og innkrever piggdekkgebyr.

Oslolufta blir stadig bedre. Men det er behov for kraftigere tiltak. Byrådet la derfor frem Norges kraftigste tiltakspakke for bedre luftkvalitet i vår. Blant tiltakene er miljødifferensierte bompenger, lavutslippssoner, dieselforbud på dager med høy luftforurensning og miljøkrav til varetransport og taxi. Flere av tiltakene er vedtatt i Oslo tidligere.

Frem til 2013 ville imidlertid ikke den rødgrønne regjeringen, som SV var en del av, gi Oslo tillatelse til å gjennomføre dem. Det er først etter at det ble et borgerlig flertall på Stortinget at tiltakene har fått støtte.

Selvfølgelig støtter ikke Venstre, eller byrådet, vegprosjekter som skaper «kø, kork og kaos», for å bruke Holmås Eidsvolls ord. Oslo har vært krystallklare på hvilke premisser en fornyelse av E18 i Akershus skal foregå.

Vegen skal oppfylle klimaforliket, den skal ikke øke personbiltransporten, men sikre bedre fremkommelighet for syklister og busser. I dag er sykkelforbindelsen dårlig, det mangler kollektivfelt ut av byen og vegen begrenser muligheten for klimavennlig fortetting omkring kollektivknutepunktene. SV er blant forkjemperne for lokkløsninger over motorveger i Oslo.

Det er rimelighet i at noen av de tettest befolkede områdene i Akershus ønsker det samme.

I Oslo går 80 prosent av bompengene til kollektivtrafikk. De neste årene skal vi bruke bompenger til å kjøpe nye trikker og bygge ut nye T-baner. SV vil tilsynelatende heller legge ned bompengeordningen enn å være med på en diskusjon om hvordan planene for en fornyet E18 kan tilpasses for å bli mer miljøvennlige.

Det er lite konstruktivt, men det er også høyst risikabelt med tanke på at bompenger er en forutsetning for å gjøre de investeringene i sykkel og kollektiv som byen trenger.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.