SØKER STATLIG DRIFTSSTØTTE: Det nye Munch-bygget har en foreløpig prislapp på 2,8 milliarder kroner. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet 50 ting
SØKER STATLIG DRIFTSSTØTTE: Det nye Munch-bygget har en foreløpig prislapp på 2,8 milliarder kroner. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet 50 tingVis mer

Oslos byråd ber om spleiselag om Munch-museet

Byrådet i Oslo mener driftskostnadene for det nye Munch-museet blir så høye at de vil søke statlig driftsstøtte.

«Byrådet har varslet Kulturdepartementet om at kommunen vil komme til å søke om tilskudd fra staten til driften av det nye museet,» skriver kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i redegjørelsen om den framtidige organiseringen av Munch-museet, skriver Dagsavisen.

Det nye Munch-bygget har en foreløpig prislapp på 2,8 milliarder kroner. Det skal etter planen stå klart i Bjørvika i 2018 og åpne året etter.

Selv om brevet er unntatt offentlighet, er det grunn til å tro at driftskostnadene til det nye museet vil bli vesentlig høyere enn i dag, skriver avisen.

I årsrapporten for 2014 framgår det at driftsutgiftene passerte 100 millioner kroner, over halvparten gikk til lønn og sosiale utgifter. Mens besøkstallet var 134.000 i fjor, er målet 500.000 det første året i nytt hus - da også med utvidede åpningstider.

I byrådssaken om finansiering av museet framgår det at det vil koste 22,5 millioner årlig bare å drive bygget. Med inventar og brukerutstyr kommer summen opp i 57,5 millioner.

Oslo-politikerne mener det er naturlig med et spleiselag mellom Oslo kommune og staten, og fordelingen må bli et forhandlingsspørsmål, mener leder for kultur- og utdanningskomiteen, Høyres Øystein Sundelin.

NTB