Oslosenterets fredsarbeid

FREDSSENTERET: Dagbladets leder stiller 14.1. noen spørsmål omkring Oslosenteret, som skal ledes Kjell Magne Bondevik. En av hovedoppgavene vil være freds- og forsoningsarbeid med vekt på inter-religiøs dialog. Senteret skal først og fremst jobbe på myndighets- og ledernivå, ikke på grasrotnivå. Det finnes en rekke gode norske organisasjoner som arbeider på grasrotplan.Hadde lederskribenten snakket med de to journalistene fra Dagbladet som var tilstede på pressekonferansen forrige uke hadde vedkommende fått svar på sine spørsmål. Der ble de problemstillingene lederen reiser besvart meget grundig.

DAGBLADET SPØR om senteret skal bli en forskningsinstitusjon. Bondevik understreket klart at Oslosenteret ikke skal være noen forskningsinstitusjon. Oslosenteret skal ikke drive med forskning, men vi håper å kunne dra nytte av den kunnskapen og de resultatene som de etablerte forskningsinstitusjonene har opparbeidet seg. Senteret skal heller ikke først og fremst være en talerstol for en avgått statsminister, slik som Dagbladet antyder. Oslosenteret skal være en liten og fleksibel stiftelse som skal kunne ta på seg oppdrag i kampen for fred og menneskerettigheter, og mot fattigdom.