Enig om grepene: Det er flott at vi fremover kan være enig om at de grepene Oslo Høyre har innført for å forbedre skolen har vært riktige, skriver Nikolai Astrup. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Enig om grepene: Det er flott at vi fremover kan være enig om at de grepene Oslo Høyre har innført for å forbedre skolen har vært riktige, skriver Nikolai Astrup. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Osloskolen skal måle seg med de beste i Europa

Det er ikke radikalt å skape en skole med muligheter for alle. Det er fornuftig.

Meninger

I Dagbladet torsdag 03.09 kom Pål Anders Langerød med en påstand om at Høyres skolepolitikk er radikal. Men det er ikke radikalt å skape en skole som gir muligheter for alle. Det er fornuftig. Det som er radikalt er å reversere mange av de tiltakene som har gjort Osloskolen bedre de siste årene.

Langerød kommer med påstander som trenger korrigering: For det første inngår ikke permanent nivådeling av elever i Oslo Høyres politikk. Senest denne uken ble dette skriftlig bemerket av Høyres medlemmer i kultur- og utdanningskomiteens møte. For det andre er påstanden om at lærere slutter innen fem år ikke riktig. Av det totale undervisningspersonalet i Osloskolen sluttet 4 prosent i løpet av 2011, 12 prosent i løpet av 2012, 12 prosent i 2013 og ca. 10 prosent i løpet av 2014. Noen av disse sluttet fordi de gikk av med pensjon, og medarbeiderundersøkelsene viser at lærere trives godt i Osloskolen.

Arbeiderpartiets representant har derimot rett i at flere skoleforskere understreker at trygge elever med gode lærere og en systematisk oppfølging av den enkelte elev med klare mål for læring, er hovedpunkter i forbedringen av skolen. Det er derfor Oslo Høyre vil innføre obligatorisk etterutdanning for skoleledere og pedagogisk personale. Det er derfor Oslo Høyre mener det er avgjørende at elever som ikke oppnår målsatte ferdigheter, alltid gis ekstra undervisning slik at de kan mestre neste nivå. Det er også derfor Oslo Høyre allerede i 1994 fremmet forslag om et mer helhetlig vurderingssystem i Osloskolen, noe vi innførte da Arbeiderpartiet forsvant ut av byrådskontorene.

Langerød har også rett i at færre faller fra i videregående skole i Oslo sammenlignet med resten av landet. Tallet er likevel for høyt, og derfor vil Oslo Høyre blant annet sette inn ressurser så tidlig som mulig i skolen slik at alle elever får mulighet til å fullføre skoleløpet. Senest denne uken varslet byrådsleder Stian Berger Røsland at vi vil innføre en ekstra time i norsk, matematikk og fysisk aktivitet gjennom hele grunnskoleløpet. Oslo Arbeiderparti, på sin side, går til valg på å legge frem en plan for at flere skal fullføre. En plan i seg selv betyr ingenting. Det er innholdet i planen som er avgjørende.

Det som gleder meg mest er at Oslo Arbeiderparti tydeliggjør at de nå har forstått at hovedpoenget med kartlegging av ferdigheter er at læreren får verktøy til å utfordre og løfte elevene faglig. Det er flott at vi fremover kan være enig om at de grepene Oslo Høyre har innført for å forbedre skolen har vært riktige.

Oslo Høyre ønsker å fortsette den gode utviklingen Osloskolen har hatt under Høyres ledelse. Da Arbeiderpartiet sist hadde byrådsmakt i Oslo stemte de imot de grepene vi har brukt for å gjøre Osloskolen til landets beste. Arbeiderpartiet har fjernet ordningen med fritt skolevalg ved to anledninger - til tross for evalueringer som viser at Arbeiderpartiets skoleinntaksregler er til hinder for sosial mobilitet. Fritt skolevalg i videregående skole er også en forutsetning for utvikling av temaskoler innenfor språk, realfag og andre fagkretser. Det kan ikke være slik at det bare er de som bor nærmest Ullern videregående skole som kan benytte seg av det unike realfagstilbudet som nå er etablert der, eller at Kuben yrkesarena skal forbeholdes elever på Økern.

Oslo Høyre har også tatt initiativ til og gjennomført en rekke nyvinninger som bidrar til å gjøre skolen bedre. Sommerskolen er en suksesshistorie. 18 000 elever gikk frivillig på skole én uke denne sommeren. Vi har innført Teach First, en modell for å rekruttere flere realfagstalenter til lærerstillinger. Realister fra NTNU får tilbud om jobbintervju i Statoil mot at de underviser to år i Osloskolen først. Halvparten blir, og skolen tiltrekker seg kompetanse den ellers ikke ville fått. Vi har systematisk satt inn ekstra ressurser på de skolene som trenger det, og vi har et vidtrekkende samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og private bedrifter som bidrar med praktisk kompetanse innenfor blant annet yrkesfagene. Vi lar elever med gode forutsetninger fullføre videregående raskere eller ta fag på universitetsnivå, og vi setter inn ekstra ressurser for å hjelpe de svakeste elevene til neste nivå.

Elevene skal møte en skole som gir dem mulighet til å utnytte sitt potensial, og som gir dem forutsetninger for å lykkes. Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss er i stand til å stå på egne ben og forsørge oss selv. Oslo Høyre går ikke til valg på radikale eksperimenter. Oslo Høyres ambisjon er at Osloskolen skal bli en skole som måler seg med de beste i Europa, og derfor vil vi forsterke den gode utviklingen Osloskolen opplever.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.