Oss fascister imellom

ROVDYR: I deler av den norske befolkningen hersker det nå angst – ekte eller foregitt: Vi kan bli drept av bjørn. Sant nok har det ikke skjedd her til lands på over 100 år, men det har skjedd i Sverige.

Hvert år dør 200 nordmenn i trafikken, og 10 000 skades. Ingen er redde. Mennesker i dette landet drepes av dyr også – hester, kuer, veps, til og med av sau. Kuangsten er likevel ubetydelig. Men vi trues av 70 norske bjørner, så her må det drepes!

En ting er at dette irrasjonelle synet på dyr brukes av populistiske stemmesankere i Frp og Sp og av næringsinteresser som synes det er lettere med utryddelse enn med inngjerding som i Sverige eller omlegging til naturtilpassete raser som villsau. Verre når Dagsnytt 18 gir sin gretne kåsør Erling Lægreid fri mikrofon:

«Mordardyr», sier Lægreid om rovdyr. Hva skal vi da kalle kjøttspisende mennesker? – De har begynt å spise oss, sier mannen for å vekke angst – til tross for at ingen norske rovdyr ser på mennesket som et byttedyr, slik isbjørn og tiger kan gjøre. Utmarka gror til på grunn av rovdyrene, lyver Lægreid, lyver ettersom han neppe er så ignorant at han ikke vet at det er like mange sauer nå som for femti år siden, og at utmarka gror like mye igjen på Vestlandet, der Lægreid-folk har utryddet rovdyrene. Gjengroingen skyldes driftsomlegginger i landbruket. «Dyrkinga av rovdyr kan lett oppfattast som fascistoid», smeller han til – og sikter åpenbart til oss som mener at Norge selvsagt skal følge sine internasjonale forpliktelser til å gi rom for levedyktige bestander av dyr som hører hjemme her. Lægreid stempler et flertall av den norske befolkningen, kong Harald inkludert.

Men hvis noe er fascistisk, så er det ideen om den sterkes rett – til å utrydde kanskje, eller til å bruke sin status som NRK-ansatt til å spre hatefulle fordommer om de svakeste blant oss: Dyrene.