Oss nyttige idioter imellom

Som en av Bernt Hagtvedts nyttige idioter bruker jeg min tilsvarsrett.

TILSVAR I DIKTFORM  Forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen (bildet) var med i et opprop for prisutdelingen til Handke. "Vi må forsvare medforfatterens rett til å tenke og ytre seg på tvers av gjengse oppfatninger. Vi må forsvare det frirommet litteraturen, kunsten er", skrev de noenogredve forfatterne. Foto: Ole C. H. Thommasen
TILSVAR I DIKTFORM Forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen (bildet) var med i et opprop for prisutdelingen til Handke. "Vi må forsvare medforfatterens rett til å tenke og ytre seg på tvers av gjengse oppfatninger. Vi må forsvare det frirommet litteraturen, kunsten er", skrev de noenogredve forfatterne. Foto: Ole C. H. ThommasenVis mer
Meninger

Les oppropet her.

Hagtvets kronikk: Massemordernes håndlanger.


Humanismens fyrtårn

nasjonens tvers igjennom hele ved

totalitarismens

evige torn i øyet

hans heroiske kamp

mot alle villfarne, mot det ekstreme høyre

mot det ekstreme venstre

mot kristenterrorisme, mot islamisme

nasjonens veiviser

i det middelaldermediale mørke

selve nasjonens vanningsmann

i den stadig omseggripende moralske tørke

en viss professor Hagtvet

misfarges aldri

av noen diskreditert ideologi

det vil han alltid like spydig

ha seg frabedt

bare han kan skille galt fra rett

Men i det mediale murr

er vi ikke alle nyttige idioter

alle våre ytringer, alt vårt mediale surr

kan klippes fra hverandre, fluevinger nappes

bein rives av og siteres stykkevis

som McCarthyisme så vel som McDonaldisme

vi er alle nyttige idioter

selv en viss professor Hagtvets

rettshaverske

nesten kyklopiske envishet

kan kappes i to

for resepsjonen er like fri som selve ytringen

på den mediale motorvei er alt toveis

både vilt og tamt parteres og tilberedes og

fortæres hver for seg

på tross av hans antiautoritær- autoritære

og belærende skal- vi-danse- lære

fører verden seg som den vil

når Hr. Hagtvets epitaf

en gang skal risses inn

vil den kanskje lyde sånn:

Hans moralske misjon

ble mest å betrakte som mosjon

kunst ble det ikke, heller ikke toppidrett

han gikk ofte på en sprekk

selv om han mente som han mente

at han aldri rev en hekk

tross hans innstendige dosering

ble det mest posering

selv om han holdt seg rank og ren

ren i grunnen ren i toppen, uplettet og ren

til høyre, uplettet og ren til venstre

ja ikke minst til venstre

Hr. Hagtvet ble til sine siste dager tro

mot sin naive tro på til enhver tid

framfor alt og alle

å kunne skille galt fra rett

og alltid var han for det gode

og alltid sto han det onde mot

i egne øyne var han

aldri noens idiot

derfor fikk han ikke vite

hvem han var nyttigst for

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.