Oss ofre imellom

OVERGREP: Tor Erling Staff mener ofre for seksuelle overgrep ikke har noen grunn til å skamme seg. Det er å håpe at mennesker som kan ha blitt traumatisert hinsides både egen og andres fatteevne, kan bli møtt med så mye bekreftelse og oppreisning fra samfunnet omkring, at de kan bli kvitt opplevelsen av egen medvirkning, skyld og skam. Samtidig er det noen som til de grader benekter egne traumer, at de selv kan bli skamløse.

STAFF MENER at ofre for seksuelle overgrep ikke bør dødsmerkes. Advokat Staff vet vel at det er lenge siden overgrepsofre ble kriminalisert for å ha vært «delaktige» i utukten? Antakelig har han i tankene den økte risikoen hos overgrepsutsatte for å utvikle alvorlige sykdommer, slik som hjertelidelser og kreft, og den økte selvmordsfaren. Et doktorarbeid av psykolog Gudrun Dieserud viste at kvinner som har vært utsatt for overgrep, har åtte ganger større selvmordsrisiko enn andre kvinner. Staff ønsker et samfunn uten mennesker som er ofre for seksualisert vold. Siden begrepet offer er komplementært til overgriper, vil et samfunn uten ofre nødvendigvis være et samfunn uten overgripere. Da ville vi også slippe den uhyrlige barnepornoindustrien. Det er dårlig gjort å bruke en problematikk som seksuelle overgrep mot barn til ervervsmessige eller andre egennyttige formål. Som forfatter av boka Kiss Daddy Goodnight, Louise Armstrong, har sagt:«I det minste prater vi om det nå, sier folk til meg. Ja, men hensikten var ikke å starte en konversasjon. Eller å gi emner til talkshows».Når positive opplevelser tydeligvis har gjort et så uutslettelig inntrykk på Staff, at de har formet både hans virkelighets- og gangsyn, skulle det ikke være så vanskelig for ham eller andre å forstå hva smertefulle overgrep gjør med livet.