Østbys sterke ungdomsbok går rett til hjertet

Leseren imponeres av jeg-personens livsgnist.

BOK: Fjorten år gamle Astrid opplever at den to år yngre broren Morten tar livet sitt. Anne Ch. Østbys bok «S for lengsel» handler om hvordan jeg-personen Astrid klarer å finne en vei som peker ut av denne traumatiske familiesituasjonen.

Et kjent navn eller et stort forlag i ryggen er ingen garanti for litterære prestasjoner. I høst har Anne Ch. Østby gitt ut en sjeldent sterk ungdomsbok på Landbruksforlaget, en historie som leseren vil bære med seg videre.

Selvmordet til broren ligger litt tilbake i tid i den historien som fortelles. Astrid er ei klok og følsom jente. Hun ser så skarpt, har talent for å skrive og får kunnskap om mer enn en fjortenåring ønsker å ha. Særlig vanskelig er det fordi det kommer til å handle om forholdet til hennes egen mor. Når også hennes store forelskelse Jostein, sønn av avisredaktøren, vet om noe som gjelder brorens selvmord, får den unge jenta sammenbrudd.

Bokas styrke kommer av at Østby tar opp temaer som død og kjærlighet, familieliv, utroskap og sosial ulikhet i en drivende godt fortalt historie.

Forfatteren uttrykker en finstemt respekt for barns inderlige lengsel etter at foreldrene skal elske hverandre, og at familien skal være et trygt oppvekstrom, en innlevelse i barns krav på mening og helhet for å bli sterke til å høste egne, voksne erfaringer.

Samtidig tegner hun levende og troverdige voksenkarakterer. Boka framstår gjennomarbeidet, fra detaljer til helheten i komposisjonen. Et kvalitetsmerke er tekstens letthet, til tross for at den håndterer en kompleks historie. Mye av fortellingen formidles gjennom jeg-personen subjektive perspektiv, men det forhindrer ikke at den rommer mange presise sosiale situasjonsbeskrivelser. I den helt alminnelige norske skoleklassen som Astrid og Jostein går i, er det spenninger mellom «øst» og «vest» som senses, og som gjør at en forelskelse kan oppleves som et like håpløst prosjekt som i «West Side Story».

Leseren kan ikke unngå å få et nært forhold til Astrid, og å imponeres av den livsgnisten hun henter fram.