Østerberg, Dag

Navn:

Dag Østerberg

Født:

1938

Yrke:

Filosof og forfatter

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Dag Østerberg er filosof og var i en årrekke professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. For tiden er han professor II ved Institutt for musikk og teater i Oslo. Rekken av Østerbergs fagpublikasjoner, både bøker og artikler, er svært lang og omfattende. Gjengangere på lista er Jean-Paul Sartre, Karl Marx og Emile Durkheim, i tillegg til en rekke nøkkelverker på sosiologi-pensum ved norske universiteter og høgskoler.