Osvalds pipe og Ibsens symboler

DEN SISTE UKEN har det i Dagbladet pågått en debatt om betydningen av farens pipe, som Osvald skal ha røkt på i Ibsens Gjengangere. I debatten har jeg så langt registrert en teaterregissør, en idéhistoriker, en litteraturprofessor og en hudlege. Kanskje det også er plass for noen betraktninger fra en Ibsen-elskende psykiater, som i mange år har interessert seg for hans dramaer og tilkomsten av disse. Ingen av de nevnte debattanter har, så vidt jeg har registrert, kommet inn på det vesentligste ved både Gjengangere og de fleste av Ibsens dramaer, nemlig at Ibsen kun nevner slike konkrete ting som f.eks. en pipe som virkemidler for å illustrere en dypere sammenheng i menneskers liv. Det er egentlig av mer underordnet betydning om Osvalds mulige syfilis er påført ham ved incest eller ved en uskyldig patting på farens pipe. Selve incestmotivet ligger jo allerede i dramaet ved Osvalds sannsynlige forsøk på eller muligens fullbyrdede forførelse av sin halvsøster Regine. Jeg synes det er underlig at debattantene ikke fester seg mer ved hovedmotivet for hele dramaet, nemlig det som fremgår allerede av tittelen: Gjengangerne i stykket, hvordan farens og også morens livsvalg og deres livsførsel blir overført på sønnen, og hvordan han ser ut til å ha tatt opp i seg en del av sin far.

MAN MINNES uvilkårlig Brands fundering over sin egen og sine foreldres skjebner:

«Hvor begynner alvorsvekten av ens arvelodd fra slekten?» Ellers bare dette: Verken Ibsen eller andre hadde noen klar forestilling av oppståelsesmåten for syfilis. Bakterier var knapt kjent utenfor en engere krets av leger og vitenskapsmenn i 1881, da skrivingen av Gjengangere ble avsluttet. Robert Koch oppdaget tuberkelbasillen i 1882, men publiseringen og kjennskapet til oppdagelsen tok lengre tid. Syfilis-spirocheten ble oppdaget og beskrevet først i 1905 av de to tyske legene Schaudirm og Hoffmann. Ibsen brukte syfilismotivet som et symbol på overføring av lidelse fra generasjon til generasjon, og det er jo dette som er selve gjengangerne!