Tiggerferd: Frp vil beholde eiendomsretten til Munch-samlingen, men overlate til andre å utvikle og drive museet. Foto: Herreros Arcitectos
Tiggerferd: Frp vil beholde eiendomsretten til Munch-samlingen, men overlate til andre å utvikle og drive museet. Foto: Herreros ArcitectosVis mer

Outsourcing av Munch?

Oslopolitikerne klarer ikke å bli enige om hvordan de skal få råd til å bygge et nytt Munch-museum. Nå blir de enige om å la noen andre betale.

Gode råd er dyre, og gruppeleder i Oslo Frps bystyregruppe har nå kommet med et som er billig for kommunen - men potensielt dyrt for de fleste andre. Carl I. Hagen mener at det ikke mulig å danne flertall for et nytt Munch-museum med dagens sammensetning i Oslo bystyre, og vil derfor at kommunen etablerer en stiftelse eller et aksjeselskap - sammen med staten og private investorer, som skal etablere og drifte et nytt museum.

Eierskapet til bildene skal fortsatt ligge hos Oslo kommune. Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF liker tanken - og vil gjerne utrede saken.

Dette skjedde i går - samme dag som den offisielle åpningen av 150-årsjubileet for Munchs fødsel. Et potensielt flertall i Oslo kommune fikk altså markert dagen med en historisk enighet - om å velte kostnadene over på noen andre. Det kommer vel ikke til å bli husket som oslopolitikkens mest ærerike øyeblikk, men heller som en klassik demonstrasjon av kjernen i Frps kulturpolitikk: nemlig at den eneste kulturen som har verdi, er den som kan betale seg selv. Litt overraskende gjelder det kravet også for Edvard Munch.

hvor realistisk er det å få en investering i et kunstmuseum på to milliarder kroner til å bli lønnsom? Det må i så fall omtrent bli som når Flytoget rapporterer om at de går med overskudd, på tross av at staten har slettet over sju milliarder kroner av selskapets gjeld. I praksis vil dette også være å gå på tiggerferd til staten - kanskje med enkelte private investorer på laget. Christian Ringnes er kan hende fortsatt ikke mett på kulturelle goodwill-investeringer.

Med private på banen, vil prosjektets krav til lønnsomhet bli større. Det kan få to effekter. Høyere pris for publikum, og større innslag av utleie og kommersiell virksomhet i tilknytning til museet. Operahuset brukes allerede i dag flittig til utleie og konferanser. Den andre effekten vil være at politikerne vil måtte ta større hensyn til publikumspotensialet, hvor museet kan få flest besøkende. Bjørvika seilier i så fall opp som det soleklare førstevalget.

Dette gjenstår rikignok fortsatt: å velge hvor museet skal ligge. Kulturminister Hadia Tajik gjør det klart i dagens avis at hun ikke ser at denne saken er kommet noe lenger, uten at Oslo-politikerne blir enige om lokalisering. Hun gir heller ingen lovnader om statlig bidrag. Det er tross alt ikke så stås å bli invitert til spleisefest på ennå ukjent adresse - hvor du skal stå for hovedretten og desserten.