Ove Røsbak lyver

Da Ove Røsbak skulle lage biografi om Alf Prøysen, ble han tatt imot av familien med åpne armer, og vi hjalp ham så godt vi kunne. Under et besøk presenterte han oss for ryktene om at Alf hadde vært homofil. Vi svarte da at det hadde ikke vi hørt noe om, og vi hadde aldri merket noe til en slik legning.

En stund etter ringte Ove Røsbak meg på telefonen og gjentok dette ryktet, som han ville ha bekreftet. Jeg svarte da at hva Alf gjorde før vi møttes, vet jeg ingenting om. Men i de årene vi hadde sammen, opplevde jeg aldri noe som kunne indikere at han hadde noen dragning mot menn slik Røsbak påsto.

Jeg har aldri bekreftet disse ryktene Røsbak var så opptatt av. Jeg gjentar at jeg aldri har opplevd noe som skulle tilsi at han hadde dragning mot menn. Røsbak får heller fortsette å spre ryktene, men ikke bruke meg som sannhetsvitne. Jeg skjønner at dette blir ord mot ord, siden samtalen skjedde på telefon. Men Røsbaks påstand er direkte løgn.

Jeg kommer ikke til å gi noen ytterligere kommentarer om denne saken, og ber pressen å respektere dette.

Else Prøysen,

Nittedal 10. juli 2004