Over 10.000 bøker gratis på nett

Nasjonalbiblioteket lanserer bokhylla.no.

|||Mer enn 10.000 rettighetsbelagte bøker blir nå gratis tilgjengelig for publikum på nettstedet Bokhylla.no.

I løpet av to til tre år vil internettbrukere med et enkelt tastetrykk få tilgang til enda flere bøker som er utgitt i Norge, cirka 50.000 titler, det vil si både norsk og oversatt litteratur, skjønnlitteratur, faglitteratur og lærebøker.

Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Kopinor tilgjengeliggjøre på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår: 1790- 99, 1890—99 og 1990—99.

Bokhylla.no er gratis for brukerne. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor om nettilgang til norsk litteratur.

Bøkene vil være tilgjengelig som enkeltsider i digitalt format for lesing på skjerm. Brukerne søker både i metadata og fulltekst, og kan bla i boka som om det var en virkelig bok.

Det legges ikke til rette for nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt.

(NTB)