Paradoks: Ut fra nasjonale målsetninger om jordvern må det også være et paradoks at nedbyggingen av matjord styres av en ordfører fra Senterpartiet, skriver Morten Harper. Foto: Privat
Paradoks: Ut fra nasjonale målsetninger om jordvern må det også være et paradoks at nedbyggingen av matjord styres av en ordfører fra Senterpartiet, skriver Morten Harper. Foto: PrivatVis mer

Over 520 dekar dyrkamark er omdisponert de siste ti årene

SV vil styrke jordvernet, og stanse nedbyggingen av matjord i Stjørdal.

Meninger

Stjørdal er en stor landbrukskommune, men jordbruksarealet som er i drift har sunket kraftig i perioden 2005-2014. Gårdsbruk i drift er viktig for å sikre mattrygghet, for å holde kulturlandskapet åpent og for å skape grunnlag for bosetting og sysselsetting i distriktene. Samtidig er det et kraftig utbyggingspress i deler av kommunen, der matjord har tapt mot næringsbygg, boliger og veier. I den siste tiårsperioden er 520 dekar dyrkamark blitt omdisponert til andre formål.

Denne utviklingen er uholdbar. Ut fra nasjonale målsetninger om jordvern må det også være et paradoks at nedbyggingen av matjord styres av en ordfører fra Senterpartiet, som har ledet kommunen sammen med blant annet Høyre og Frp gjennom hele den nevnte tiårsperioden. Stjørdal SV vil sette jordvernet først. Vi har ikke mer matjord å miste i kommunen. SV mener også at kommunen må støtte nydyrkingstiltak, der det ikke er i konflikt med hensynet til naturmangfold.

Jordvern er å satse på det lokale landbruket. Stjørdal SV vil arbeide for lokal omsetning og foredling av råvarene. Vi vil støtte opp under direktesalg med Bondens marked, lokal matproduksjon og småskalaforetak. Vi vil også arbeide for at minst 20 prosent av kommunens matinnkjøp er økologisk og kortreist.

Årlig bygges det ned over 6000 dekar dyrkamark i Norge, og det ser heller ikke ut til at vi snur den negative utviklingen nå i 2015, som er FNs internasjonale år for matjord. På verdensbasis går ifølge FN matjord tilsvarende 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt. Det sier noe om den økende utfordringen med å produsere nok mat til verdens befolkning. Det understreker også viktigheten av, og vårt eget ansvar for, å ta vare på matjorda i Norge - og i Stjørdal.