Overdoser

  • I fjor døde 177 narkomane av overdoser i Norge.
  • Mer enn 80 prosent av dem tok overdoser med heroin.
  • Hittil i år er 68 døde av overdoser bare i Oslo.
  • I Oslo får bare rundt 120 narkomane metadonbehandling.
  • Når prosjektet er fullt utbygd skal ytterligere 30 få hjelp.
  • Mer enn 300 narkomane skrev seg på liste for å få metadontilbudet.
  • Flere av disse er døde av overdoser mens de sto på venteliste.
  • Metadonbehandling for én narkoman koster 30000 kroner årlig.