Overdreven kritikk av USA

USA: Jeg skriver som reaksjon på to lederartikler i Dagbladet nylig, «Hemmelige domstoler» (4.2) og «Demokrati i faresonen» (22.1).USA respekterer sine kritikere, og vi har en dyp tro på at lydhørhet overfor velbegrunnet kritikk, både hjemme og ute, er en styrke ved vårt demokrati. Kun gjennom robust debatt, hvor alle synspunkter på vanskelige saker blir satt på prøve, kan god politikk utvikles. Vi er klar over at sikkerhet, rettsvesen og menneskerettigheter er vanskelige saker, der velvillige debattanter kan ha ulike synspunkter.

MEN TONEN I DISSE artiklene bidrar ikke til konstruktiv debatt. Den overdrevne og unøyaktige kritikk av amerikansk politikk er foruroligende. Det er derfor viktig å igjen slå fast at USA respekterer fullt ut Genevekonvensjonen og internasjonal lovgivning om tortur. USA befinner seg i en væpnet konflikt med Al Quaida, Taliban og deres tilhengere. Som del av denne konflikten pågriper og anholder USA fiendtlige stridende og har, iflg. internasjonal lov, rett til å holde dem i forvaring inntil stridigheter opphører. Forvaring av fiendtlige stridende i krigstid handler om sikkerhet og militær nødvendighet, og har lenge vært anerkjent som legitimt under internasjonal lov.Amerikanske styrker som tar fanger må rette seg etter amerikansk lov, krigslov og våre forpliktelser i henhold til internasjonale traktater. I rettsvernet inngår forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling, såvel som fellesartikkel 3 av Genevkonvensjonene. Military Commissions Act of 2006 fastsetter prosedyrer for å straffeforfølge fremmede, illegale fiendtlige stridende på en måte som er helt i tråd med Genevkonvensjonenes fellesartikkel 3. Forøvrig avklarer loven standarder for behandling av illegale fiendtlige stridende, men den representerer ingen nytolkning av Genevkonvensjonenes fellesartikkel 3. Presidenten og Kongressen deler det synspunkt at alle standarder for avhør må rette seg etter denne artikkelen. Og Presidenten fortolker på ingen måte Genevekonvensjonen «ensidig.»

Å FREMME menneskerettigheter og grunnleggende friheter og å fremskynde utviklingen av demokratiske systemer har stått helt sentralt i vår strategi for å vinne krigen mot terror, og har vært fundamentet for amerikansk utenrikspolitikk i mange tiår. Vi vil fortsette å kjempe for menneskerettigheter og demokrati både hjemme og ute, i troen på at dette inspirerer menn og kvinner som arbeider med fredelige midler for å utvide personlig og politisk frihet i sine land. Som Norges utenriksminister bemerket i en tale for ikke så lenge siden er det mange myter som har oppstått om USA, og nordmenn «må skille mellom å ha ulike tolkninger av folkeretten og undergrave den.» Jeg er enig. Jeg håper at lesere vil sette til side mytene og se nøye på hva USA i virkeligheten gjør.