Overdreven kritikk?

USA-KRITIKK: USAs ambassadør, Benson K. Whitney er en iherdig talsmann for sitt land, senest i Dagbladet 10.2. Med rette fremhever han lydhørhet overfor velbegrunnet kritikk som en kjerne i demokratiet. Men dette prinsippet, som innleder ambassadøren innlegg, neglisjerer han hele veien i sitt innlegg gjennom å by på tomme talemåter og påstander uten enhver forankring i virkeligheten.En ting er at USAs president ikke lytter når andre land sier at den såkalte «krig mot terror» er forfeilet og drives med metoder som øker forbitrelsen mot USA - og antallet terrorister i verden. Men Bush lytter heller ikke til den enorme motstanden i USAs egen befolkning - når han vil sende 21 500 nye soldater til Irak.Uten lov og dom holder USA hundrevis av fanger på Guantanamo og i skjulte tortursentere («black holes»). Dette er ikke ondsinnet kritikk fra andre land. Det er fordømt av USAs egen høyesterett, i en rapport fra FBI og i en lang rekke rettssaker som føres av Center for Constitutional Rights i New York. Tung kritikk er fremført i FN-rapporter, utenrikskomiteen i det britiske parlament, EU-organer osv.Vil ambassadør Whitney vise respekt for demokratiet bør han svare på den konkrete kritikken. Slik han nå svarer bidrar han helst bare til å bekrefte definisjonen av en diplomat som en person som sendes til andre land for å lyve for sin regjering.

USA HAR EN LANG historie av stolte bidrag til verdens kultur, i form av demokrati, menneskerettigheter. Fra USA har vi likhets- og frihetsidealer og Nürnberg-domstolen. Hvis dette er USAs idealer blir mest alvorlige formene for antiamerikansk virksomhet i verden i dag det som foregår i Det hvite hus. Bush ikke bare bryter lovene åpent, han anser seg berettiget til å gjøre det. Har han ikke da forlatt demokratiet?Verden er full av overgrep og krenkelser, rettløsheten blomstrer i mange land. USA er det land som har makt og mulighet til å gjøre noe med alt det gale, og gjøre noe som teller for å sikre menneskeheten en fremtid, bl.a. atomnedrustning og miljøtiltak. USA har de menneskelige og materielle ressurser til å være verdens håp, men er i dag styrt av farlige krefter. Kritikken er ikke overdreven, men uttrykk for at vi venter oss noe mer og bedre av USA.