Overdreven kritikk?

USA-KRITIKK: USAs ambassadør, Benson K. Whitney er en iherdig talsmann for sitt land, senest i Dagbladet 10.2. Med rette fremhever han lydhørhet overfor velbegrunnet kritikk som en kjerne i demokratiet. Men er en slik respekt for kritikere karakteristisk for dagens og gårsdagens USA? Denne tesen, som innleder ambassadøren innlegg, motbeviser han selv sin egen gjennom å by på tomme talemåter uten enhver forankring i virkeligheten.En ting er at USAs president ikke lytter når andre land sier at den såkalte «krig mot terror» er forfeilet og drives med metoder som øker forbitrelsen mot USA - og antallet terrorister i verden. Men Bush sier klart fra, han vil heller ikke lytte til den enorme motstanden i USAs egen befolkning.At USA, uten lov og dom, holder fanger på Guantanamo og i skjulte tortursentere («black holes») er ikke ondsinnet kritikk utenfra. Det er kritisert av USAs egen høyesterett, i en rapport fra FBI og i en lang rekke rettssaker som føres av Center for Constitutional Rights i New York. Tung kritikk er fremført i FN-rapporter, utenrikskomiteen i det britiske parlament, EU-organer.

VIL AMBASSADØR WHITNEY vise respekt for demokratiet bør han svare på all denne konkrete kritikken. Ellers bidrar han helst bare til å bekrefte definisjonen av en diplomat som en person som sendes til andre land for å lyve for sin regjering.USA har en lang historie av stolte bidrag til verdens kultur, i form av demokrati, menneskerettigheter, likhets- og frihetsidealer, krigens folkerett og Nürnberg-domstolen. Dessverre er det blitt slik at de mest alvorlige formene for uamerikansk virksomhet i verden i dag skjer i Det hvite hus. Verden er full av overgrep og krenkelser, rettløsheten blomstrer i mange land. USA er det land som har makt og mulighet til å gjøre noe med alt det gale, og gjøre noe som teller for å sikre menneskeheten en fremtid, bl.a. atomnedrustning og miljøtiltak. USA har de menneskelige og materielle ressurser til å være verdens håp, men er i dag styrt av farlige krefter. Kritikken er ikke overdreven, men uttrykk for at vi venter oss noe mer og bedre av USA.