Overgrep mot asylbarn

LEDER: Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonen gjelder alle barn i landet.

 SOLVEIGS BARN:  Solveig Horne trenger ikke vente på handlingsplanen om menneskehandel. Fafo-forskerne gir gode forslag til løsninger.
SOLVEIGS BARN: Solveig Horne trenger ikke vente på handlingsplanen om menneskehandel. Fafo-forskerne gir gode forslag til løsninger.Vis mer
Meninger

Antallet enslige mindreårige asylsøkere er tredoblet siden i fjor. Så langt i år har hele 3577 barn kommet til Norge uten mor eller far. Det sier seg selv at enslige barn i et fremmed land er ekstra sårbare og trenger særlige tiltak og beskyttelse. En ny rapport fra Fafo, «Ikke våre barn», avdekker at mange mindreårige er ofre for menneskehandel. Barna brukes til prostitusjon, smugling, narkosalg, svart arbeid og annen kriminalitet. Tross at det er snakk om grove overgrep mot mindreårige, blir det i liten grad tatt tak i av ansvarlige myndigheter. Samarbeidsproblemer mellom forskjellige etater og institusjoner fører til at saker ikke blir etterforsket og ofrene ikke får forsvarlig oppfølging.

Ingen av institusjonene bestrider de alvorlige funnene. De bekrefter at dårlig samarbeid fører til at barna faller mellom flere stoler. Politiet peker dessuten på at terskelen for å bli dømt for menneskehandel er høy og skal være det av rettssikkerhetshensyn. Det blir ikke lettere å reise påtale uten etterforskning og dokumentasjon. Mange av sakene er dessuten håndtert av lokalt politi og barnevern som ikke har erfaring med menneskehandel, og praksisen varierer dermed fra distrikt til distrikt. Åpenbart har man ikke tilstrekkelig verktøy for å identifisere menneskehandel og håndtere det.

Barneminister Solveig Horne kaller situasjonen «bekymringsfull» og erkjenner at samarbeidet mellom politi og barnevern kunne vært bedre, men hun hevder at barna tross alt er forsvarlig ivaretatt av barnevernet. Fafo-rapportens funn tyder ikke på at det er tilfellet for alle, blant annet fordi barnas historier ikke blir fanget opp og fulgt opp når de ankommer. Store ressurser er satt inn i arbeidet med aldersbestemmelse, men det ser ut til å skorte på innsatsen når det gjelder overgrep. Det er nærliggende å mistenke at man er mer opptatt av migrasjonskontroll enn hensynet til barnas beste.

Fafo-forskerne gir Horne en gyllen mulighet til å demonstrere at mistanken er ugrunnet. De kommer med konkrete forslag til endringer og tiltak. Flere kan iverksettes uten å vente på regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. Det er grunn til å minne om at Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen gjelder alle barn i landet. Tittelen på rapporten inneholder en påstand Horne ikke kan leve med.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.