Overgrep mot barn

Ingress

Meninger

Libe Rieber-Mohn har de siste dagene fått mye ros fra mange hold for å ha fortalt om overgrepene hun ble utsatt for i barndommen. Det er vel fortjent. Det må ha krevd mot å by på en så rystende og dypt personlig historie. Samtidig viste hun at det er mulig å gå videre og ikke la opplevelsen definere deg resten av livet. Hennes åpenhet ga dermed håp til dem som er eller har vært utsatt for overgrep. Det var ikke minst viktig.

Som varaordfører i Oslo og en kjent Ap-politiker, har Rieber-Mohn i etterkant fått mye berømmelse fra det politiske miljøet, fra Oslo-politikere og fra statsminister Erna Solberg og andre medlemmer i regjeringen. Det bør forplikte til handling. Rieber-Mohn sto ikke frem fordi hun ønsket oppmerksomhet om seg selv, men om overgrep mot barn, en sak hun lenge har vært engasjert i. Det trengs dessverre.

En fersk rapport fra Statens Barnehus viser at politiet bryter alle tidsfrister når det gjelder avhør av overgrepsutsatte barn. Loven sier at det skal skje innen 14 dager, men barna må vente opptil 91 dager. Tross at bemanningen i barnehusene nylig er doblet, har ventetida økt. Det skyldes igjen på mangelfull etterforskning og sendrektighet i rettsapparatet, slik tilfellet også er for voldtektsofre. I mellomtida blir barna av hensyn til etterforskningen bedt om ikke å snakke om det som har skjedd. Dermed kan heller ikke barnevernet gjøre jobben sin.

Politikere som lar seg gripe av Rieber-Mohns historie, må spørre seg hva de kan gjøre for dagens Libe. Hun ble ikke fanget opp den gangen for snart 40 år sida, tross at hun meldte fra. Skjer det fortsatt, tross økt innsats og kjennskap om overgrep? Det mangler etter hvert ikke på fagkunnskap, men likevel klarer man ikke å organisere hjelpen på en tilfredsstillende måte. Noe er alvorlig feil, og barna betaler prisen. Det er det ingen unnskyldning for i et så ressurssterkt og gjennomstyrt samfunn som vårt. Hvis vi ikke klarer det, hvem kan?

De seinere åra har den ene statsråden etter den andre hatt overgrep og vold i nære relasjoner som hjertesaker. Noe er oppnådd, blant annet opprettelsen av Barnehusene. Men det hjelper lite når anmeldelser ikke blir prioritert av politiet. På dette området må regjeringen vise mer av den gjennomføringskraften de gikk til valg på. Libe Rieber-Mohn skal ha ros, men politikere som har makt og myndighet kan takke henne ved å gjøre sitt for at dagens barn ikke skal lide samme skjebne.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.