Øverland, Arnulf

Navn:

Arnulf Øverland

(1889-1968)

Bosted:

Oslo og Bergen

Yrke:

Forfatter

Bakgrunn:

Arnulf Øverland ble født i Kristiansund, men vokste opp i Bergen. Fattigdom var sentralt i hans oppvekst. Han debuterte som både dikter og maler i 1911.

Øverland var samfunnsorientert i sine avhandlinger og essays, han var sentral i norsk diktning og debatt i mellomkrigsårene og han var en engasjert motstander av nazismen.

I mellomkrigstiden hørte Øverland til kretsen rundt «Mot Dag», et venstreradikalt tidsskrift. Han ble imidlertid antikommunist etter at krigen var over. Øverland hadde også meninger om språkspørsmål, og markerte seg som riksmålsforkjemper. I 1946 ble han tildelt Wergelands tidligere eiendom "Grotten" som æresbolig.