Øverland, Arnulf

Sykdom
«Jeg er tyve forbandede år, og jeg er for ung til at dø!»

Det skrev Øverland i et dikt i sin debut fra 1911. Med diagnosen tuberkulose måtte han gjennom et lengre opphold på Gjøsegaarden sanatorium på Kongsvinger. I 1912 kom han frisk ut igjen. Professor Daniel Haakonsen skriver at «det ble bare studenten Øverland som døde på sanatorium. Lyrikeren kom ut igjen fullt restituert.»

Politikk

Øverland var konservativ politisk sett under første verdenskrig. Senere ble han kommunist, men allerede i 1937 tok han avstand fra sovjetkommunismen, påvirket av Moskva-prosessene. Likevel var det nazismen han talte sterkest imot. I 1935 publiserte han diktet «Du må ikke sove» i Samtiden i 1935. Og da krigen kom til Norge i 1940, spredde han motstandsdikt. Han ble tatt og sendt til Tyskland. Også i konsentrasjonsleiren skrev han dikt og leste dem opp. Dette er hentet fra diktet «Jul i Sachsenhausen»:

Men neste gang, vi hører dyreskriket
og motorbrølet fra en fremmed hær,
da kjenner vi dem, vet vi, hvem de er,
og vi skal møte dem og ikke vike!
Ukrenkelig er Norges land og rike!

Mer strid

Øverland var også formann i Forfatterforeningen i en periode. Som riksmålsmann kom Øverland med krasse angrep på samnorskbevegelsen, selv om han godtok nynorsk som skriftspråk. Modernismen, og poeter som skrev moderne dikt, fikk også smake Øverlands skarpe tunge og penn.

Dessuten talte Øverland kristendommen bokstavelig nok midt imot. For et foredrag han holdt i 1933, ble han anmeldt for blasfemi. Etter frifinnelsen holdt han stadig foredrag om «Kristendommen, den tiende landeplage,» men da hadde han sløyfet de formuleringene som virket spesielt støtende på visse deler av kristenfolket.

Kilder: NRK.no, Scanpix og Aschehoug forlag.

(Dagbladet.no)