Overtramp uten sidestykke

PRESSESKIKK: En gang var Dagbladet en avis det sto respekt av. Nå gjør den alt den kan for at det sjelden skal være tilfellet.

Avisens seneste selvskudd i foten er onsdagens utelukkende salgsfremmende forside og spekulasjon om Siv Jensens seksuelle legning, samt avisens lederartikkel samme dag.

Med krigstyper forkynnes det: «Krever unnskyldning etter lesbisk sladder». Ledsaget av et stort bilde av Frp’s formann Siv Jensen, tyder alt på at det er nettopp hun som forlanger denne unnskyldningen, ikke statsviter Carl-Erik Grimstad. Han er tydelig indignert etter at Siv Jensen i en morgensending på NRK ble omtalt som «pen og trolig lesbe», og han har klaget saken inn for Kringkastningsrådet. Det har han gjort uten samarbeid med Frp.

Unnskyld at jeg spør, men hvor er den presseetiske vurderingsevnen i Dagbladet? Her omtaler avisen NRKs presseetiske overtramp ved selv å begå ett nytt og langt verre. Man forsøker å få det til å se ut som om det er Siv Jensen som forlanger en unnskyldning. Det har hun aldri gjort, hun har tvert imot sagt at hun ikke følte seg støtt av kommentaren som falt i NRK. At rikskringkastingen har så dårlige rutiner at de slipper slikt gjennom og ut på luften er en helt annen sak. Alle vet at Siv Jensen så langt tilbake som i 2006 kommenterte sin seksuelle legning, en legning som er fullstendig irrelevant for alle i et land som til og med har felles ekteskapslov for homofile og lesbiske. Hva er så spennende med en politikers legning, fru redaktør?

Av grunner som ingen andre har noe med, men kanskje fordi hun er en ung kvinne i toppen av norsk politikk, i en jobb som krever hundre prosent innsats og fokus, har Siv Jensen foreløpig ikke hverken funnet tid til – eller prioritert – å stifte egen familie. Likt flere hundre tusen andre nordmenn, er hun aleneboende. Men det gjør det vel ikke legitimt for en tabloidavis å forme en forside som utelukkende er ment for å selge via en ikke-sak, gjort på en smakløs måte for å ramme en av landets fremste politikere?

Det Dagbladet driver med, er forflatning av journalistikken. Avisen, som hevder å ha politisk stoff som et satsingsområde, vet at ingen velges som representant til Stortinget fordi man er homo-, hetero- eller biseksuell. Nettopp derfor er alle politikeres seksuelle legning irrelevant, uinteressant og totalt uvedkommende for alle andre enn personen selv, så sant politikeren ikke prediker én ting og handler totalt annerledes i det private liv.

Samme sort journalistikk driver Dagbladet på lederplass onsdag. Der skriver man om norske trygdede som arbeider svart under langtidsferier i Spania. Så slår lederskribenten fast at «mange av dem stemmer Frp». Hvordan i all verden kan avisen påstå det? Har man belegg, dokumentasjon og bevis? Eller er det bare en ny forflatning, en ny synsing, en ny mishagsytring mot en politikk og ett parti som Dagbladet ikke liker?

At Carl-Erik Grimstad ønsker at kringkastingssjefen skal be Siv Jensen om unnskyldning etter nevnte morgensending, er aktverdig. Men det hadde vært langt mer korrekt om det var Dagbladet som frembrakte en uforbeholden unnskyldning for kynisk å bruke en kjent politiker i stadig mer desperate forsøk på å redde opplaget sitt. Men det er kanskje litt vel mye forlangt…?