P4 klager til Sivilombudsmannen

P4 gir ikke opp å få tilbake konsesjonen, men vil ikke sende klagen til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Radiokanalen sender klagen rett til Sivilombudsmannen fordi de ikke tror at Valgerd Svarstad Haugland eller noen andre i regjeringen vil behandle klagen nøytralt.

- Vår vurdering er at ombudsmannsordningen vil gi den raskeste og mest

uavhengige klagebehandlingen, sier ansvarlig redaktør og administrerende

direktør Rune Brynhildsen i P4.

I pressemeldingen fra P4 Radio Hele Norge ASA skriver kanalen at de mener det var feil å gi konsesjonen til en annen søker enn dem.

Kulturminister Haugland har tidligere uttalt at vedtaket var drøftet i regjeringen, og P4 mener derfor at ingen i regjeringen vil kunne behandle søknaden nøytralt.

-Sivilombudsmannen vil behandle dette uavhengig av Stortinget og

regjeringen. Avhengig av klagens utfall vil vi vurdere om vi skal gå videre til

domstolene, sier Brynhildsen.