P4 skifter toppleder

P4-overskuddet blir ikke så bra som ventet, og i går måtte styreformann Endre Røsche gå av. Men Oslo Børs mistenker ikke P4-direktør Svein Larsen for innsidehandel etter at han solgte sine aksjer sist mandag.

Nå skal Larsen sammen med den nye styreformannen, Lars Uno Thulin, roe gemyttene.

Larsen sa for to måneder siden opp jobben som sjef for P4. Med ny styreformann ved roret håper han å bringe P4-skuta inn i smulere farvann.

I går ble han møtt med uriktige påstander om innsidehandel med egne aksjer.

En tabbe

For snart en måned siden fikk Handelsbanken i oppdrag fra P4s kanalsjef om å selge om lag 75000 av hans ca. 600000 P4-aksjer. Sist mandag gikk handelen i boks.

Tilfeldighetene ville at P4 onsdag morgen, ba Oslo Børs om å bli suspendert fra Børsen fordi styret skulle diskutere et forhold som kunne få innvirkning på aksjekursen.

En revisjon av regnskapet viser nemlig at årsresultatene kan bli dårligere enn ventet. Styret varsler derfor en nedskriving på mellom 5 og 10 millioner kroner i 1998.
I Dagbladet i går ble de to sakene ved en misforståelse koblet. Samtidig ble en uttalelse fra Oslo Børs om hvordan man gransker aksjehandler i forkant av en børssuspensasjon, knyttet til Larsens aksjesalg. Det ble også trukket konklusjoner om at Larsen var mistenkt for innsidehandel, og at dette var årsaken til suspensasjonen.

Røsche måtte gå

I går måtte Endre Røsche forlate styreformannsjobben. Det skjer etter en høst med mye turbulens, der krav om kutt i kostnadene har fått de ansatte til å se rødt.

- Røsche ble anmodet om å gå, sier Statkrafts direktør og tidligere Ap-statssekretær Lars Uno Thulin (59). Han har påtatt seg styreformannsjobben og må bruke den første tida til å skape ro i rekkene.
- Jeg er ikke mediakyndig, men bedriftskyndig, sier Lars Uno Thulin.

- Det blir ingen oppsigelser, men vi må se på våre frilansavtaler. Vi tjener gode penger, men utgiftene er fordoblet på få år, sier Svein Larsen.