P4 suspendert

Avtroppende P4-sjef Svein Larsen solgte tirsdag radioaksjer for 2,1 millioner kroner. Da Oslo Børs i går ble klar over at det er styremøte i P4 i dag, ble radiokanalen suspendert fra Børsen. Årsak: Mistanke om ulovlig innsidehandel.

- Vi foretar nå undersøkelser om hvorvidt det dreier seg om ulovlig innsidehandel, sier Geir Harald Aase i Oslo Børs.

Tirsdag solgte administrerende direktør Svein Larsen i P4 74 800 aksjer for 2096644 kroner. P4-aksjens pålydende var da på 28,03 kroner.

Svein Larsen, som tidligere var Einar Førdes nærmeste politiske sekretær, sitter fremdeles igjen med 519 200 P4-aksjer til en verdi av 14,5 millioner kroner.

Gransker

I dag er det styremøte i P4. Da Oslo Børs oppdaget det, slo den alarm og suspenderte alt salg av P4-aksjer med umiddelbar virkning.

- Når vi er ferdig med våre granskninger, sender vi saken over til Kredittilsynet, opplyser Geir H. Aase ved Oslo Børs.

Det var P4 som i går anmodet Oslo Børs om suspensjon av aksjene, fordi kanalen ikke ønsker spekulasjoner i forkant av styremøtet. Det kan bety at styret setter liten pris på at Svein Larsen to dager før møtet selger deler av sin aksjepost i selskapet.

I og med at P4-ledelsen ba om å bli suspendert, kan det også tyde på at det er viktige saker som skal behandles på styremøtet i dag.

Kredittilsynet

Det børsledelsen nå gransker, er om avtroppende administrerende direktør Svein Larsen sitter inne med informasjon som kan være av betydning for aksjeverdien. Hvis han gjør det, risikerer han politianmeldelse.

Kredittilsynet er allerede kjent med aksjesalget og suspensjonen på børsen.

- Vi har ikke fått noen henvendelse fra Oslo Børs. Hvis ikke børsen konkluderer med at det er forekommet brudd på reglene for aksjesalg, vil det heller ikke komme noen henvendelse, opplyser avdelingsdirektør Erik Bunæs i Kredittilsynet.

De vanligste sanksjonsmulighetene for Kredittilsynet er refs eller anmeldelse til Økokrim.

Svein Larsen har vært P4-sjef og aksjonær siden starten 15. september 1993.