Mangler tillit til Venstre: Når denne formen for tilrettelegging har funnet sted mens Venstre har hatt hovedansvaret for markavernet, er det vanskelig å ha tillit til at partiet i årene framover vil stå godt nok imot det økende presset, skriver Øystein Kravdal. Foto: Thomas  Rasmus Skaug / Dagbladet
Mangler tillit til Venstre: Når denne formen for tilrettelegging har funnet sted mens Venstre har hatt hovedansvaret for markavernet, er det vanskelig å ha tillit til at partiet i årene framover vil stå godt nok imot det økende presset, skriver Øystein Kravdal. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

På få uker ga Bymiljøetaten grønt lys til terrengsykkelsti gjennom områder av Østmarka

Praksis er allerede mye mer liberal enn det som ligger innbakt i Venstres presisering av hva innføring av aktivitetssoner kan føre til.

Meninger

Planene om aktivitetssoner i Oslomarka har vært svært diffuse. I Dagbladet 31/8 gjør miljøbyråd Guri Melby et forsøk på å oppklare, og kan gjennom følgende formuleringer skape inntrykk av at planene koker ned til noe som er ganske harmløst:

«Derfor vil vi åpne for at de aller minste tiltakene innenfor disse klart definerte områdene kan få en forenklet saksbehandling. Det betyr at dersom en terrengsykkelgruppe for eksempel ønsker å rydde og tilrettelegge en sti for sykling, så kan de få svar på en søknad i løpet av noen måneder, istedenfor at det skal ta flere år. Det er ikke gitt at svaret blir ja, men svaret vil komme mye raskere.»

Lenger ned står det: «Dette betyr ikke at vi endrer kravene til høringsprosesser». I andre skrivelser fra Venstre pekes det på at miljøverndepartementet vil måtte kontaktes for godkjenning også etter en eventuelt forenklet saksbehandling i kommunen. («Byggesaken må fortsatt godkjennes av departementet.»)

Eksemplet er imidlertid dårlig, for praksis er allerede mye mer liberal enn det som ligger innbakt i denne presiseringen av hva innføring av aktivitetssoner kan føre til. Saksbehandlingen tar ikke flere år. I mai fikk Norsk Organisasjon for Terrengsykling i løpet av bare noen få uker grønt lys fra Bymiljøetaten til å anlegge en terrengsykkelsti på omtrent en mil gjennom mye brukte områder av Østmarka som stort sett ligger utenfor de foreslåtte aktivitetssonene. Dette har ført til fjerning av skogbunn og bygging av klopper og vil trolig også bidra til betydelig slitasje på en del eksisterende stier. Det har ikke vært befaring med markaorganisasjonene, og det er ikke innhentet tillatelse fra departementet. Miljøbyråden er gjort kjent med denne raske og overfladiske saksbehandlingen.

Det er vanskelig å ha tillit til at aktivitetssonene faktisk er så harmløse når det mest sentrale eksemplet er så lite velvalgt. Når denne formen for tilrettelegging dessuten har funnet sted mens Venstre har hatt hovedansvaret for markavernet, er det også vanskelig å ha tillit til at partiet i årene framover vil stå godt nok imot det økende presset.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.