På flukt fra Mannen

Et pyntelig fransk ektepar sitter i bilen og ser på at en ung kvinne bankes helseløs utenfor. Så drar de i selskap.

Men først må de innom vaskeautomaten og skylle bort blodflekkene på frontruta, mener Paul (Vincent Lindon). Hans kone Hélhne (Catherine Frot) når ikke fram med sin bønn om å tilkalle politiet og plages slik av dårlig samvittighet at hun finner fram til den skamslåtte Noémie (Rachida Brakni) på sykehuset dagen etter.

Hun ligger i koma. Hélhne våker, inntil den skrekkslagne unge kvinnen er i stand til å fortelle om flukten fra sine halliker og flukten fra faren som ville selge henne som brud i Algerie.

Slik legger Coline Serreau an en thriller, et drama og rett som det er en komedie om tapre kvinner og følelseskalde menn. Om Noémies dramatisk troverdige historie hele tida er hovedsak og legger føringer for handlingen - kvinnene unnslipper på thrillersk vis stadige overfall og komplotter - så trekkes vi gjennom bihistoriene inn i et feministisk univers av samhold mot herreavdelingen.

Nådeløst

Halliker og en tyrannisk, algerisk far representerer det voldelige, Paul er en selvopptatt, ubehjelpelig fyr som verken hører eller ser og som neglisjerer sin mor, som også involveres i redningen av Noémie. Hélhnes sønn vil ha maten på bordet og sex med så mange kvinner som mulig. Om de jobber i SOS Rasisme eller er direktører; ingen mann slipper unna Serreaus nådeløse utleveringer. Det er svart-hvitt, men også treffende humoristisk gjort.

Motsatt oppviser kvinnene styrke i møtet med overmakten. De har kløkt, vidd og godhet for hverandre. Den prostituerte oppviser etter hvert talenter enhver finansmann ville misunt henne. Hun blir en helt.

Levende

I til dels høyt oppdrevet tempo, med energi, vitalitet og gode persontegninger driver regissøren dramatikken framover - fint vekslende mellom et varierende stemningsregister fra frykt til glede, fra tristesse til komikk.

«Kaos» er dermed allsidig levende med alle sine klare fronter.

ALLIANSE: Hélhne (Catherine Frot) tar seg av den skamslåtte Noémie (Rachida Brakni) på sykehuset. De to inngår en allianse mot menn av ymse slag i Coline Serreaus vellagde, spennende «Kaos».