På helsa løs

NRKs Pulsredaksjon fremstår som en gjeng Fedonister snarere enn seriøse helseopplysere, skriver Kjetil Retterstøl

HELSESTOFF SELGER, det er noe både massemedier og eksperter er klar over. Det som synes å være uheldig i denne sammenheng er kombinasjonen av medienes kamp om å vinne oppmerksomhet og eksperters bevissthet om hvordan offentlig synlighet kan brukes for å oppnå ettertraktede fordeler. Det blir rett og slett svært fristende å lage tendensiøse og spektakulære vinklinger både i pressemeldinger og redaksjonelt stoff. Den 7. september sendte Fedon Lindberg ut en slags pressemelding basert på opplysninger fra et internasjonalt nettsted. Jeg ble som overlege ved Rikshospitalets Lipidklinikk kontaktet av en hovedstadsavis for å vurdere det faglige innholdet. Det dreide seg om en sveitsisk studie som hadde vist at omega-3 fettsyrer og kolesterolsenkende medisiner reduserte riskoen for hjertedød, mens for eksempel kostbehandling ikke hadde sikker effekt. I pressemeldingen ble imidlertid budskapet vridd til at omega-3 fettsyrer var det mest effektive middelet. Siden det årlig publiseres over 5000 vitenskapelige artikler om blodfett, mat og helse kan man undres hvorfor Lindberg ønsket å lage en nyhetspreget avissak av akkurat denne noe svake artikkelen som allerede hadde vært kjent i fem måneder. Kan forklaringen på ønsket om publisitet være at omega-3 kapsler nå inngår i Lindbergs stadig voksende produktsortiment til 249 kroner per pakke? Det synes ikke som det ble noen avissak av dette utspillet fra Lindbergs forretningsimperium. Redaksjonene behersket altså å skille nyhetsstoff fra ren reklame. At NRKs helseredaksjon ikke maktet dette ble dessverre tydelig demonstrert i Puls, den 19. september.

NRK-Puls kontaktet meg for å lage en sak om matens betydning for fettinnholdet i blodet. Av et lengre intervju valgte redaksjonen ut to enkeltstående setninger: «Kost er like viktig som medikamenter» og «du blir hva du spiser». Deretter overlates mikrofonen til NRKs egen helseekspert Fedon Lindberg som på en nokså finurlig måte får flere minutters gratis reklametid for å markedsføre omega-3 kapsler. Litt forunderlig fremstilles omega-3 kapsler nå som dobbelt så effektive som kolesterolsenkende medisiner. Referansen var fortsatt den sveitsiske studien. Budskapet forsterkes ytterligere av at programlederen sitter med en haug av omega-3 kapsler i fanget.

AT KILDEN TIL BUDSKAPET syntes å være den tidligere omtalte pressemeldingen, gjorde meg mistenkelig til hva slags type kildekritikk NRK hadde utøvet. På mitt spørsmål ble det svart at de som representant for den fjerde statsmakt hadde gode kunnskaper om kildekritikk og naturligvis fulgte pressens vær varsom-plakat. I tillegg ble det opplyst at Puls hadde et tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste. Nærmere undersøkelse viste imidlertid at den aktuelle artikkelen aldri var blitt forelagt kunnskapssenteret. NRKs manglende kildekritikk førte til at Lindbergs reklame på skjermen fikk fremstå som en vitenskapelig sannhet. Hans påstand var ikke bare villedende, men også helsefarlig for store pasientgrupper. Derfor kan det ikke stå uimotsagt. Mange nordmenn er født med en genfeil som fører til redusert evne til å fjerne kolesterolet fra blodbanen. Ubehandlet medfører sykdommen at en 40-årig mann har drøyt 70 ganger høyere sjanse for hjertesykdom og død. I tillegg er det store pasientgrupper som har ulike typer forstyrrelser i blodfettstoffskiftet. For effektiv reduksjon av blodfett er det helt nødvendig å behandle slike pasienter med kolesterolsenkende medisiner.Effekten av kolesterolsenkende medisiner ble vist allerede i november 1994, da resultatene fra den banebrytende skandinaviske 4S studien ble presentert. Studien viste at ved å behandle drøyt 2200 pasienter med kolesterolsenkende medisin kunne over 70 liv bli spart i løpet av 5,4 år. I tillegg unngikk man ca. 150 ikke dødelige hjerteinfarkter og ca.130 hjerteoperasjoner eller utblokkinger, samt ca. 35 tilfeller av hjerneslag. Slike resultater har også fremkommet i mange etterfølgende studier. Helsegevinsten var altså betydelig og representerte et viktig skritt i retning bedre folkehelse. Det må også nevnes at i verdens største og best kontrollerte studie av omega 3-behandling (GISSI) ble dødeligheten redusert med 15%. Dette er altså halvparten av den effekten som kolesterolsenkende medisiner ga i 4S-studien (30%). Det faktiske forholdet synes derved å være stikk motsatt av det som ble sagt i Pulsprogrammet. I lys av dette minner budkapets vei fra sveitsisk artikkel til pressemelding og videre til Puls unektelig mer om H.C. Andersens fjær som ble til fem høns, enn om seriøs forskningsformidling.

SOM BEHANDLENDE LEGE av pasienter med høy risiko for hjerte-karsykdom er det presserende å få frem at omega-3 kapsler på ingen måte kan erstatte kolesterolsenkende medisiner. Pulsredaksjonen vil muligens hevde at dette heller ikke var meningen, men det blir en for lettvint unnskyldning når man så tydelig spekulerer i tendensiøse og oppsiktsvekkende vinklinger av helsestoff. Etter innslaget i Puls har jeg fått spørsmål fra pasienter som har vært usikre på om de skal fortsette med sine medisiner eller om de bør gå over til omega-3 kapsler. Dette forteller ikke så rent lite om hvilket ansvar helseopplysere faktisk har. Svaret på spørsmålet er altså at det skal mer enn kosttilskudd til for å redusere blodfett. Det generelle kostholdet er dessuten betydelig viktigere enn kosttilskudd. De beste resultatene ser man ved effektiv bruk av både kolesterolsenkende medisiner og sunt kosthold. Det er ingen tvil om at Lindberg er blitt en maktperson i den norske helsedebatten. Foruten posisjonen som NRKs helseekspert er han også skribent i en rekke ukeblader og magasiner, driver kurs og selger bøker. Det blir stadig flere produkter å finne i hans navn i butikkhyller og spisesteder. Hans makt kan imidlertid ikke sies å være tuftet på vitenskapelighet, men snarere på hans ekstraordinære karismatiske egenskaper. Det er ingen hemmelighet at hans teorier blir oppfattet som forvrengte forenklinger av mange medisinske fagfolk. Man kan derfor undres over NRKs motivasjon for å velge Lindberg som helseekspert. De kaprer kanskje flere seere, men valget av en så omstridt helseformidler og betydningsfull kommersiell helseaktør svekker NRKs troverdighet både når det gjelder forskningsformidling og helseopplysning. Reportasjen om mat og blodfett gjør at Pulsredaksjon snarere fremstår som en gjeng fedonister enn seriøse helseopplysere.