NYE PERMISJONSREGLER: Fra 1. juli er det 15 ukers foredrepermisjon til både mor og far, og 16 uker de kan fordele. Denne tredelingen ønskes velkommen av Foreningen 2 Foreldre. Foto: NTB Scanpix
NYE PERMISJONSREGLER: Fra 1. juli er det 15 ukers foredrepermisjon til både mor og far, og 16 uker de kan fordele. Denne tredelingen ønskes velkommen av Foreningen 2 Foreldre. Foto: NTB ScanpixVis mer

Fødselspermisjon:

På høy tid å innføre selvstendig opptjeningsrett for fedre

Dessverre er det fortsatt slik at om far skal få lønnet permisjon krever det at mor var i lønnet arbeid i svangerskapet.

Meninger

Den 1. juli trådte nye permisjonsregler ved fødsel i kraft. Fra nå av er det 15 ukers foreldrepermisjon til begge foreldre. Utover dette har foreldrene 16 uker til rådighet i fellesskap. Denne tredelingen av permisjonen er meget velkommen.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er glad for at begge foreldrene får ta del i permisjonen. Dette er et signal om at barnet har behov for omsorg fra begge sine foreldre, også i den viktige tiden etter fødselen.

F2F er usikker på hvordan de 16 ukene blir fordelt mellom foreldrene. Både mødre og fedre står i et krysspress i forventningene fra familie, venner og arbeidsgivere. Kvinner kan oppleve et press til å ta ut størstedelen av fødselspermisjonen i egenskap av at hun er mor, fedre kan oppleve et press fra arbeidsgivere om å være mest mulig til stede på jobb.

F2F håper at de 15 ukene som nå er satt av til begge foreldre vil virke normdannende og føre til at begge foreldre nå blir sett på som viktige for barnet og at samfunnet og arbeidsgivere i større utstrekning ser verdien av at begge foreldre ivaretar sitt omsorgsansvar for sine barn.

John Michal Sørensen.
John Michal Sørensen. Vis mer

Dessverre er det fortsatt slik at om far skal få lønnet permisjon krever det at mor var i lønnet arbeid i svangerskapet. Det er på høy tid å innføre selvstendig opptjeningsrett for foreldrepenger for fedre, basert på fars yrkesaktivitet.

Rune Harald Rækken.
Rune Harald Rækken. Vis mer

Det stilles ikke spesielle krav til fars yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at mor kan ta ut sin del av foreldrepengeperioden. Tilsvarende bør det ikke stilles spesielle krav til mors yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at far skal kunne ta ut sin del av foreldrepengeperioden. Dagens praksis er en forskjellsbehandling ut fra kjønn, i strid med likestillingslovens bestemmelser.

Så vidt vi forstår har de fleste parti dette i sine program, så da er det bare gjennomføringen som gjenstår – helst før det kommer et pålegg fra ESAs overvåkningsorgan.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.