KJØLIG PROSECCO: Det er hyggelig at Helleland ønsker å løfte fram og heie på våre fremste kunstnere, men vi tviler på at den største mangelvaren i norsk kulturliv er kjølig Prosecco, skriver styret i Kulturkampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
KJØLIG PROSECCO: Det er hyggelig at Helleland ønsker å løfte fram og heie på våre fremste kunstnere, men vi tviler på at den største mangelvaren i norsk kulturliv er kjølig Prosecco, skriver styret i Kulturkampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Kultur:

På høy tid med en kulturdebatt

Når man leser kulturministerens kritikk av Kulturkampen skulle man nesten tro det var kulturpolitikken som avgjorde valget. Gid det var så vel.

Meninger

Vi savnet kulturminister Helleland i valgkampen og syntes det er flott hun nå kommer på banen. Selv er hun i stuss om hvorfor debatten om norsk identitet endte opp med å handle om innvandring istedenfor kultur. Utenfra sett var kanskje ikke akkurat det så rart når hun satte startskuddet med å si at norske verdier var under press.

Helleland skriver at hun er opptatt av at vi trenger en grunnmur av verdier. For oss er kampen om grunnmuren en kamp for de arenaene der verdiene blir til i praksis. Vi er opptatte av bibliotekene, kulturskolene, fritidsklubbene og det frivillige kulturlivet. Dette er en grunnmur som må ivaretas og videreutvikles. Det er her den norske kulturen blomstrer.

Helleland anklager oss for å redusere kulturdebatten til å handle om «økte skattepenger til kunstnerlønn.» Tonen er overraskende fra en opplyst kulturminister. Den gjennomsnittlige inntekten kunstnerne har fra sitt kunstneriske arbeid ligger på under 185 000 i året ifølge den siste undersøkelsen av kunstnerøkonomien. Mener Helleland det er egoistisk å heve fanen for kunstnernes økonomi og arbeidsvilkår?

Vi lyktes ganske godt med å sette kulturpolitikk på dagsorden i valgkampen. Kulturen var synlig i media og sosiale medier, der vi fikk satt søkelys på bredden i kulturlivet, fra dugnadsdrevne musikkmiljøer for barn via standup til kunsthaller, kor og bibliotek. Viktige temaer, som for eksempel innholdet i en ny åndsverklov ble løftet frem.

Vi tar imot Linda Hellelands invitasjon til en saklig debatt om både størrelsen på og disponeringen av den offentlige finansieringen i kulturlivet. Målet om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet til kulturformål sier noe om hvor høyt vi mener dette politikkområdet bør prioriteres, og samtidig er vi hjertens enig med Helleland i at det er avgjørende hvordan disse pengene fordeles.

Det er hyggelig at Helleland ønsker å løfte fram og heie på våre fremste kunstnere, men vi tviler på at den største mangelvaren i norsk kulturliv er kjølig Prosecco. Vårt håp er at Kulturministeren gjennom arbeidet med blant annet den nye Kulturmeldingen vil se behovet for et realt løft for hele kulturfeltet.

Valget er over; kampen for kulturen fortsetter!