På kornet?

DAGBLADET FORSVARER 16.03 den dikteriske frihet med at det «alltid er et korn av sannhet i en karikatur». Jeg slår gjerne et slag for de hardtslående uttrykk i «tekst og tegning» som en naturlig og ønskelig del av offentlig polemikk. Det jeg likevel finner problematisk, er at Dagbladet velger polemiske virkemidler som fratar en motdebattant, i dette tilfelle Janne Haaland Matlary, muligheten til å argumentere - uansett hvor godt hun ellers trives i frisk motvind. At kunstnere, i likhet med journalister og akademikere, av og til finner noen sannhetskorn, fritar ikke en liberal avis fra ansvaret for å vurdere hvilket bidrag disse gir til en opplyst debatt.