På lag med grasrota

SMUGLING: Carl I. Hagen har skrevet ny biografi, og den tidligere formannen for lov og orden-partiet FrP innrømmer her at han som 19-åring smuglet alkohol fra Tyskland. Å ta med mer enn alkoholkvoten tillater over grensen er han slett ikke alene om, og innrømmelsen vil neppe få konsekvenser for Hagen. Mer interessant er Hagens begrunnelse for å smugle. «Jeg så ikke at det var noe galt i å smugle når politikerne hadde innført skyhøye avgifter på alkohol. Jeg tolket dette som en slags oppfordring til å smugle. Jeg må innrømme at jeg fortsatt ser det litt på samme måte», skriver Carl I. Hagen i sin biografi.

Vi har hatt den fornøyelse å forske på fenomenet grensehandel slik det utspiller seg i grensehandlernes mekka – Svinesund. Grensehandlerne skiller seg ikke fra befolkningen som helhet verken når det gjelder alder, utdanningsnivå, inntekt eller om de er i arbeid eller er trygdet. Kun når det gjelder partisympati skiller de seg ut – FrP-velgeren er overrepresentert i forhold til den oppslutning de har i befolkningen som helhet. 51 prosent av grensehandlerne i vårt materiale oppgav å stemme FrP. Grensehandel er altså politisk motivert – det er en særegen form for politisk forbruk, det er høyresidens form for politisk forbruk.

Politikerforakt er utbredt blant grensehandlerne. Forståelsen av at vi i Norge er belemret med et høyt avgiftsnivå får skylden for prisforskjellene mellom de to landene og politikerne kan derfor takke seg selv for grensehandelen generelt og smuglingen spesielt. På samme måte som hjemmebrenning forstås som lovlig når det er til privat forbruk, defineres privat smugling – gjerne omtalt som «det å ta med seg litt ekstra» – som både lovlig, forståelig og sosialt akseptert.

Carl I. Hagen er helt på linje med sine velgere – det oppleves ikke som «flaut» å innrømme smugling og det er noe man nærmest oppfordres til av politikerne som har innført «skyhøye» avgifter på tobakk og alkohol. Dette er FrP’ernes arena for sivil ulydighet. Lov og orden gjelder i FrP, med unntak for fartsregler og grensehandel.