På lag med Mandela

46664 ARTIC ble en massiv manifestasjon mot hiv/aids. At Mandela selv tok turen til Tromsø, viste hans sterke engasjement. At statsminister Bondevik deltok, avspeiler regjeringens omfattende deltakelse i den samme kampen.Dagbladet har flere ganger skrevet at statsministeren har motarbeidet arrangementet. Dette er feil. Statsministeren - og regjeringen - har hele tiden vært positiv til en slik konsert i Tromsø. Derfor bevilget Utenriksdepartementet to millioner kroner til arrangementet i fjor høst. Dette var mindre enn arrangørene håpet på, men fortsatt et betydelig beløp sammenliknet med liknende prosjekter. Før dette hadde vi gått noen runder fordi vi mente at planene var svake når det gjaldt sannsynliggjøring av inntekter og håndfaste bidrag til hiv/aidssaken. I UD må vi alltid vurdere om kriteriene for bruk av bistandspenger oppfylles. Dette gjorde vi altså ikke for å være vanskelige.

Bondevik er blant de ledere som virkelig har lyttet til Mandela. Vi stiller opp med mer reelle penger til de høyst reelle problemene hiv/aids skaper. Dagbladet presterer likevel å beskylde KrF for ikke å satse. Hvor har Dagbladet det fra? Norge er helt i front når det gjelder økonomisk, faglig og politisk engasjement mot epidemien. Senest i februar i år var vi vertskap for en internasjonal fagkonferanse om krisen som mangelen på helsearbeidere representerer i de mest hiv/aidsrammede land. Bare i år vil Norge bidra med nær 2 milliarder kroner til helse- og hiv/aidsrelaterte tiltak internasjonalt.I Tromsø kom statsministeren også med et nytt initiativ. I samarbeid med Mandela vil Norge etablere et stipendprogram for landene i Afrika sør for Sahara, slik at dyktige medisinere kan heve kompetansen der hvor den trengs mest. I motsetning til Dagbladets framstilling er det ingen tvil om regjeringen og KrFs engasjement mot hiv/aids og global fattigdom. Norge er - og skal være - en solidarisk nasjon, en pådriver internasjonalt i kampen mot aids.