På lag med offentlighetsloven

SMS-SAKEN: Hans Petter Graver hevder i lørdagens Dagblad at Statsministerens kontor bryter offentlighetsloven.

Gravers kritikk er imidlertid ikke basert på en korrekt gjengivelse av Statsministerens kontors håndtering av saken, og jeg finner grunn til å presisere følgende:

Det omtalte dokument er ikke en redegjørelse som Schjøtt-Pedersen har laget for Kredittilsynet. Dokumentet er Schjøtt-Pedersens egne personlige nedtegnelser fra sine samtaler med Rune Bjerke. Schjøtt-Peersen har gitt en omfattende muntlig redegjørelse for Kredittilsynet. I den forbindelse støttet han seg på sine nedtegnelser. Tilsynet har på anmodning fått tilgang til dette interne notatet. Statsministerens kontor har således ikke hemmeligholdt interne dokumenter for tilsynsmyndigheten.

Da Statsministerens kontor mottok innsynsbegjæringene, ble det vurdert om det skulle utvises meroffentlighet i dette interne dokumentet. Kontoret fant imidlertid ikke grunn til å gi ut slike personlige nedtegnelser laget for egen bruk.