På scenen etter Shakespeare

Forfatteren og sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen blir på mandag å møte på Nationaltheateret. Etter forestillingen «Hva dere vil (Helligtrekongeraften)» av Shakespeare, skal han snakke om kjønn, identitet og makt.

- Hvordan kom dette i gang?

Jeg ble spurt. For meg er dette en morsom utfordring. Fordi det er Shakespeare, et stykke som tar opp kjønn, skifte av kjønn, etnisitet og minoriteter.

- Hva synes du om selve stykket?

Jeg har ikke sett det enda, skal se det på mandag før jeg møter publikum. Jeg er en leseperson, flinkere til å lese stykkene enn til å se dem. Oversettelsen er jeg overrasket over. Den bygger på André Bjerkes oversettelse som er veldig klassisk. Nå er denne blitt modernisert. På den måten taler den mer direkte til oss. Dette forteller oss at Shakespeare er universell.

- På hvilken måte?

Shakespearestykkene tematiserer ofte identitet. Det handler om kjønn - kvinner som kler seg ut som menn er vanlig hos Shakespeare. Også rang - hvor man befinner seg i samfunnet. Rang er nok ikke like aktuelt lenger. Men i dagens Norge er forholdet mellom innvandrere og nordmenn en grense som likner.

- Kan du si noe om hva du skal snakke med publikum om?

Jeg skal ta opp alt jeg har vært inne på nå. Og så skal jeg si noe om makt. Det er lett å glemme i våre dager. Det at identitet er noe vi velger, er bare delvis riktig. Også andre bestemmer den. Dette er noe som skjer med flere av personene i stykket.