På Seterbråten skole: Sekken er stappfull av kultur

Mange skoler får kulturelt påfyll av Den kulturelle skolesekken. Seterbråten skole i Oslo sørger selv for at sekken blir fylt helt opp.

Seterbråten skole er nemlig en natur- og kulturskole. En dag i uka flyttes undervisningen ut i naturen, og to ganger i året arrangerer de kulturprosjekt.

Temaet er lagt. Tre måneder skal brukes. De yngste elevene skal jobbe med dette to dager i uka, de eldste med mer ujevne mellomrom. Den kulturelle skolesekken er ikke full før den renner over. Og noen ganger gjør den nok det...

- Jeg får vondt i øra, hyler førsteklassingen på fremste rad.

Vi er i gymsalen. Rektor står på scenen og synger. Den ene læreren dytter den andre bort fra pianokrakken. Hun spiller en helt annen melodi enn ungene synger. Alle de voksne har rare klær, og i salen sitter 309 unger. Roald Dahl er tema for vårsemestrets kulturprosjekt. De tingene man gjør hver dag, blir blandet med små, sprø ting som varsler at noe kommer til å hende.

- Vi stiller strenge krav til prosjektene, blant annet skal elevene utarbeide egne planer og skrive rapporter. Innholdet kan de i stor grad styre selv, sier rektor Lillan Wittenberg.