På trynet av Dagbladet

HELSEIMPORT: På lederplass 14. september tror Dagbladet at ansettelse av helsearbeidere fra den tredje verden skal forbys. Det er tydelig at Dagbladet har misforstått hva rapporten «En solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell», fra Sosial- og helsedirektoratet handler om, og det er sjokkerende at en leder tillater seg å spre slik desinformasjon under overskriften «Apartheid med et smil».

En liten leksjon er på sin plass. Å forby aktiv rekruttering er ikke det samme som å forby ansettelse av personer fra utviklingsland. Aktiv rekruttering handler om at aktører fra rike land aktivt og målrettet henter ut ferdig utdannede leger eller sykepleiere for å løse helsepersonellmangelen i vår egen del av verden. Det handler ikke om å hindre enkeltmenneskers rett til å flytte på seg og søke jobber andre steder. Rapporten viser hvordan vi kan hindre at Norge stjeler helsearbeidere fra land som trenger dem like mye eller mer enn oss. Dagbladet må da være enig i at fattige har like mye rett på helsehjelp som vi har?

Tilgang på helsepersonell er helt avgjørende for å bekjempe hiv og aids epidemien, og nettopp derfor er det så viktig at norske myndigheter tar tak i temaet. Initiativet fra Sosial- og Helsedirektoratet fortjener ikke kritikk, men skryt.

Rapportens forslag om at et etisk regelverk for rekruttering av helsepersonell skal gjelde både offentlig og privat sektor, er revolusjonerende. I Storbritannia gjelder slike retningslinjer bare offentlig sektor. Dette har ført til at private aktører aktivt rekrutterer helsearbeidere fra utviklingsland, og da er man like langt. For å forhindre hjernetyveri viser altså erfaringen at privat sektor også må innlemmes i regelverket for å kunne nå målet om at utviklingsland ikke skal bære kostnadene ved utdannelse av helsearbeidere som ikke jobber der.

Samtidig som rammeverket Norge har laget er banebrytende, er innholdet langt fra godt nok. Det gjenstår fremdeles å få på plass et rettferdig innhold om kompensasjon. Det betyr at landet som nyter godt av ferdig utdannet arbeidskraft må betale erstatning til landet som mister helsepersonell. Det skal ikke belastes enkeltpersonene som flytter på seg. Det må også fastslås at erstatningen ikke skal tas fra bistandsbudsjettet.

I disse dager møtes de europeiske landene i Verdens Helseorganisasjon for å diskutere hva man skal gjøre med mangelen på helsearbeidere, og på Norges vegne er det direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen, som deltar. Norge har fortsatt mye å ta tak i, men på dette møtet ber vi Larsen, om å fremme Norges revolusjonerende forslag om å forby aktiv rekruttering av helsepersonell og inkludere privat sektor i regelverket. På dette er Norge best i verden.