På vei til helvete

«De syv dødssyndene»: Kristoffer Schau skal teste om han kommer til helvete ved å gjøre syv dødssynder, men har foreløpig oppført seg ganske anstendig. Likevel er programmet hans ganske blasfemisk. Det burde være ganske enkelt å forstå hvorfor.

Forsker Terje Østigård, som har vært fagkonsulent på serien, vet mye om den katolske kirkes lære om helvete. Derimot ser det ikke ut til at han forstår hvorfor jeg – og mange andre kristne – reagerer negativt på programmet til Kristoffer Schau. Det skyldes at han ser på den kristne lære om helvete som en teori, og en teori det er naturlig å forkaste.

Men saken er at de aller fleste kristne tror det finnes et helvete, en fortapelse, et evig mørke. Det går an å si nei til Gud og si nei til frelse. Dette tror vi fordi det står mye og ofte om helvete i Bibelen. Og det er attpåtil Jesus som mest snakker om temaet: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» står det i Johannesevangeliet. Lignende ord står andre steder.

Når dette er utgangspunktet, betyr det mindre hva paver og kirkeledere har uttalt om helvete. For det er riktig at det finnes ulike tanker om hva det helt konkret betyr å stå utenfor himmelen. Noen fremstillinger har vært alt annet enn fintfølende og ufyselig vulgære. Dessuten har teologer ofte vært glade i teorier og læresetninger. Noen ganger er det bra, andre ganger forvirrende og unødvendig.

Problemet med Kristoffer Schaus syndeserie er ikke det han gjør, men det at han synes det er underholdene å undersøke om han kommer til helvetes innerste sirkler. For det første sier Bibelen at Schau ikke vil få vite dette før han er død eller Jesus kommer igjen. For det andre, og enda viktigere, opplever vi Bibelens ord om fortapelsens som dypt alvorlige – selv om vi kanskje ikke kan forestille oss skikkelig hva det betyr.

For kristne er det ganske umulig å tøyse med budskapet om at mennesker kan bli forkastet av Gud. Paulus gråt i møte med tanken på at det finnes et helvete. Det samme bør dagens kristne gjøre. I tillegg driver vi misjon – for at flest mulig skal ha muligheten til å bli evig reddet.