På vinger i Drammen

DRAMMEN (Dagbladet): «Hjertet har vinger, og kan nå alle rom.» Med dette poetiske motto presenterte den kubanske kunstneren Carlos Estévez seg for et britisk publikum i fjor, og ordene får samme gyldighet når han nå står fram i Drammens Kunstforening.

  • Der er Estévez den sentrale skikkelsen i et utvalg av nyere og samtidig kunst fra Cuba, som kunstforeningens leder - Øystein Loge - har satt sammen. Kunstnere fra den karibiske øya fikk i mer enn én forstand vinger på 90-tallet, da både styrken i deres hybride formspråk og decenniets multikulturelle klima førte dem utover stengsler fra så vel USA-blokaden som castroismens falmete ideologi. Både 80-åras afroinfluerte revolt mot den importerte kunstneriske populismen fra sovjetiske dogmatikere og etableringen av Havana-biennalen som globalt forum for å eksponere kunstnere fra Den tredje verden, skapte en ny internasjonal interesse mot den isolerte øystatens utøvere.
  • Kubansk kunst havnet ikke bare på våkne kuratorers utstillingsagenda, men også i utenlandske gallerier og hos samlere - som sjokoladekongen Ludwig i Aachen. Det viktigste var kanskje at kulturinstitusjoner i flere land og UNESCO etablerte stipender, som ga kubanske kunstnere anledning til å reise ut og arbeide utenfor øya. Gjennom bidrag fra FN-organisasjonen kom Carlos Estévez på tre måneders arbeidsstipend til det nye nordiske kunstsenteret i Dalsåsen tidligere i år, og det er resultater av dette oppholdet som man nå ser realisert i Drammen.
  • Hans fire figurer i tre står installert som marionetter i salen, men monteringens tråder tyder like sterkt på forbindelser med et mytologisk univers som å representere manipulerende instrumenter for fangenskap. Når en av kroppene poserer med nattsvermerens vinger, er det som en selvbevisst budbringer med permanent tilknytning til drømmens verden. En annen legemliggjør den tapte helheten i foreningen av kvinnelige og mannlige trekk, mens sidemannens blodårer finner sammen med norsk greinverk og ekspanderer kroppslig/mentalt i en magisk-økologisk kontekst. Kroppen huser også et indre reservoar av erfaringer og energier, som Carlos Estévez artikulerer med etutall av kamre for miniatyrredskaper og symbolske verktøy. Kubaneren har dessuten ei dyktig hånd til å lose hjertet inn i fantasiens rom.