Paal Nilssen-Love/ Håkon Kornstad

Duodokument som gir mersmak.

CD: Disse klubbopptakene fra 2000, to fra Knitting Factory i New York og ett fra Ungjazz (Ålesund), gir oss saksofonist Håkon Kornstad og trommeslager Paal Nilssen-Love i friimprovisatorisk utfoldelse på betydelig energinivå.

Kornstad flyr høyt og lavt i saksofonens register og beveger seg tonemessig fra det rått heslige til overblåsninger og en skimrende vakker sluttsekvens, mens Nilssen-Love veksler mellom drivende support og solistisk spill med uanstrengt kontroll.

Spilletida er bare 37 minutter, men den musikalske egenvekten er høy nok til at måltidet metter.

Et annet aspekt er at både Kornstad og Nilssen-Love har lagt alen til sin vekst siden disse opptakene ble gjort, og at «Schlinger» dermed også blir en verdifull dokumentasjon av to unge musikere i rivende utvikling.

Tre år er ikke lang tid, men nok til at et nytt duomøte ikke ville være å forakte.