NERDRUM: Hvis han er dømt til to år og ti måneder i fengsel på feil grunnlag, er det en skandale. Foto: Agnete Brun/Dagbladet
NERDRUM: Hvis han er dømt til to år og ti måneder i fengsel på feil grunnlag, er det en skandale. Foto: Agnete Brun/DagbladetVis mer

Påfuglen og hønseburet

Påfuglen Odd Nerdrum er sviktet av både politiet - og egne forsvarere.

«Er det du som er han Geir Ramnefjell?» Det var Odd Nerdrums kone Turid Splido som freste utenfor tingrettssalen i sommer. Det var han heldigvis ikke, vår journalist Anders Fjellberg, som dermed kunne svare et avkreftende nei. Hvorpå han fikk til svar: «Flaks for deg!»
Joda. Vi i Dagbladet har også vært sterkt kritiske til Odd Nerdrum i forbindelse med skattesaken mot ham. Det har vært lett å gjøre seg morsom på hans bekostning. Først ved hans støttespilleres merkelige argument om at det ikke gikk av å fengsle en kunstner. Billedkunstner Per T. Lundgren uttalte at det ville være som å sette en «påfugl i hønsebur», noe som inspirerte undertegnede til å skrive en kommentar om at det beste kanskje ville være å spare Nerdum - og heller sette vennene hans i fengsel. Rett før ankesaken i lagmannsretten skrev jeg at Nerdrum kanskje likevel var sin egen verste fiende - etter den ikke helt oppklarende visitten på «Skavlan». Der uttalte han blant annet at dersom han hadde stemt Arbeiderpartiet, ville han ikke vært i trøbbel.

Slike argumenter fører sjelden fram, verken i offentligheten eller i retten. Og Nerdrum er fortsatt i trøbbel, til tross for at Anders Fjellberg fortsatte å grave sammen med kollega Peder Ottosen - helt til de i går kunne presentere nye bevis i saken her i avisa. Som flere advokater allerede har påpekt, er det selvsagt politiet og aktoratet som har ansvar for å framskaffe dokumentasjon som beviser skyld. De har ikke klart - eller tatt seg bryet med - å skaffe til veie opplysningene som en gjennomsnittlig hardt presset nyhetsorganisasjon fikk fram etter tre måneders arbeid. For å være litt ydmyk på vegne av avisa: det er ikke helt betryggende. På den annen side har forsvaret til Nerdrum åpenbart tatt alt for lett på oppgaven.

Forsvarsadvokat Tor Erling Staff representerte Nerdrum i første rettsinstans, men klarte ikke å belyse sakens detaljer i tilstrekkelig grad. Før ankebehandlingen i lagmannsretten ble han byttet ut med skatteadvokaten Pål Berg, som la opp en mer nøktern og saklig strategi. Men at Berg i stor grad har basert seg på skriftlige bekreftelser fra parter og vitner i saken, i stedet for de håndfaste bevisene - er vanskelig å forstå. En av de viktigste spørmålene i denne saken er hva som skjedde med 700 000 dollar som Nerdrum hevdet å ha overført fra en bankboks i Østerrike, og tilbake til Forum Gallery i New York. Forsvaret innhentet bekreftelse fra både banken og galleriet på at overføringen hadde funnet sted, men kunne ikke vise fram selve «kvitteringen». Den mener Dagbladet å ha fått tak i, etter selv å ha reist ned og oppsøkt banken. Det er selvfølgelig fint for Nerdrum, men det hjelper ham ikke nå som Høyesterett skal ta stilling til om saken skal opp for landets høyeste domstol. Høyesterett kan nemlig ikke ta hensyn til nye bevis i saken.

Det kan virke som Nerdums faktisk er et offer - først og fremst for politiets slendrian, men også forsvarets - og naturligvis har han rota en del selv. Faktisk så mye at han også med de nye bevisene i saken antakelig ville ha måttet betale tilleggsskatt. Men fengselsstraff er det mye som tyder på at han ikke skulle ha blitt dømt til. Og er han feilaktig dømt til to år og ti måneder i fengsel, er det en skandale. Selv påfugler har krav på en skikkelig behandling i domstolene. For min egen del bør jeg kanskje legge til én ting: sorry.