UVILLIG:  Benjamin Netanyahu.
UVILLIG: Benjamin Netanyahu.Vis mer

Palestina bør anerkjennes

Israel tærer på historisk velvilje.

Meninger

Nå har 135 land, som utgjør sju av ti medlemsland i FN, anerkjent staten Palestina, en stat som ikke finnes. Sverige gikk i fjor gikk til anerkjennelse som det åttende av de 28 landene i EU, hvor også parlamentene i flere land har gjort ikke-bindende vedtak om dette. Norge, som tilrettela de fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne som endte i Oslo-avtalen, er blant dem som ennå ikke har tatt dette diplomatiske steget, og kan - bakvendt nok - bli blant de siste som gjør det.

Israel og landets viktigste støttespiller, USA, mener Palestina først kan anerkjennes når en fredsavtale foreligger. Men, da Israel ble opprettet ba landets ledere om anerkjennelse og medlemskap i FN før man hadde en fredsavtale i Midtøsten - og fikk det. Snart 70 år etterpå har Israel ennå ikke en fredsavtale med palestinerne. I to tiår etter Oslo-avtalen har man forsøkt. Nå har det gått årevis uten virkelige forhandlinger. Israels regjering ønsker ingen fredsavtale som ender med to stater. Tvert imot fører Israel en politikk for å gjøre en palestinsk stat umulig.

Dette gjør Israel stadig mer ensom i verdenssamfunnet. I EU, verdensøkonomiens supermakt, vurderer man økonomiske straffetiltak. Statsminister Benjamin Netanyahu har lagt seg ut med president Barack Obama og tatt parti i indrepolitisk strid i USA. Han har forsøkt å hindre en avtale mellom Vesten og Iran. I det hele tatt tærer Israel på historisk velvilje.

Tida kan renne ut for å opprette en levedyktig palestinsk stat på de okkuperte områdene; og det er den fortsatte okkupasjonen med stadig utvidelse av de ulovlige bosettingene som er det største hinderet. Det er så åpenbart nødvendig å presse Israel til forhandlingsbordet igjen og til å godta to stater. Et avgjørende press kunne ha kommet fra USA, som mange israelerne tar for gitt som evig garantist uansett hva man gjør. I USA har det politisk hittil skortet på både viljen og evnen til å ta et oppgjør med Israel. Vi får se hvor lenge det varer.

Det er Israels uvilje som utløser en anerkjennelse av Palestina som stat, før en fredsavtale, fra så mange land. Det er et politisk virkemiddel både for å vise alvoret overfor israelerne og et håndslag til palestinerne. Når ledere og velgere i Israel prøver å overse palestinerne må verden vise dem alvoret.