STÅR FAST: Fredsprosessen i Midtøsten har kjørt seg fast, skriver Marte Gerhardsen. Foto: NTB Scanpix
STÅR FAST: Fredsprosessen i Midtøsten har kjørt seg fast, skriver Marte Gerhardsen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Palestinsk frihet er israelsk sikkerhet

Det er ingen motsetning mellom å anerkjenne israeleres frykt og anerkjenne en palestinsk stat.

Meninger

Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, kritiserer i et innlegg i Dagbladet Tankesmien Agendas notat om anerkjennelse av den palestinske staten.

Fredsprosessen i Midtøsten har kjørt seg fast. Det er ikke noe nytt. Det har vært flere tilbakeslag siden begynnelsen av 1990-tallet. Men i dag finnes det knapt glimt av mulige løsninger, og forholdet mellom partene er dårligere enn på svært lenge. Vi trenger en bred debatt om alle virkemidler som kan få prosessen videre. Et sentralt element i en slik debatt er spørsmålet om vi bør anerkjenne en palestinsk stat. Og bare for å være helt tydelig: Årsaken til at jeg mener at vi bør diskutere dette nå, er ønsket om fred for begge parter. En anerkjennelse av Palestina kan bety økt sikkerhet for Israel av flere årsaker.

For det første må vi erkjenne at den politiske splittelsen på palestinsk side er alvorlig. Grupper som ønsker å forstyrre fredsprosessen ved bruk av vold får grobunn for økt støtte når utålmodigheten vokser. Manglende framtidsutsikter inspirerer ekstremisme. I en slik situasjon er det avgjørende at vi støtter opp om de moderate kreftene som ønsker løsninger basert på dialog. En anerkjennelse av Palestina vil utvilsomt styrke slike stemmer og bidra til å vise den palestinske befolkningen at forhandlinger, ikke vold, skaper positiv endring. Og jo sterkere de moderate, ikkevoldelige kreftene er på palestinsk side, jo bedre er Israels sikkerhet.

For det andre er den konstante og dype mistilliten mellom Israel og nabolandene ikke bærekraftig. Den fører til økonomisk nedgang for alle og gir ekstreme grupper ideologisk bensin til sine ideer. En løsning på det palestinske spørsmålet er en avgjørende brikke for at Israel skal få til fred med sine naboer. Dersom Palestina får en selvstendig stat vil regional fred bli enklere å framforhandle.

Og til slutt: Israels politikk ovenfor palestinerne har bidratt til å gjøre landet upopulært. Over 130 land har allerede anerkjent Palestina. Flere vil følge. Antall land som støtter Israel synker, ettersom tålmodigheten renner ut. Staten Israel er avhengig av gode allierte, også utover USA. Det bør derfor være i Israels egeninteresse at de selv igangsetter en reell prosess mot anerkjennelse av den palestinske staten. Det er et dårligere alternativ at de blir påtvunget en slik prosess utenfra. At flere land anerkjenner Palestina, kan skape et utslagsgivende press.

På bakgrunn av disse argumentene mener jeg at vi må lete etter nye ideer. Debatten er ikke enkel, og jeg er glad for alle synspunkter som kommer fram, så lenge utgangspunktet grunnleggende sett er det samme, nemlig fred mellom Palestina og Israel.