Pappa som fortjent

EKTESKAPSLOVEN: Regjeringen vil gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt, og det har skapt både folkelige motaksjoner som «foreldrerett.no» og «jatilfar.no» og en politisk allianse mellom KrF og FrP. Med en helside i dagspressen går folkeaksjonen mot ekteskapsloven offensivt til verks med en mengde retoriske spørsmål av typen: «Betyr ikke far som rollemodell noe?», «Er blodsbånd uviktig?», og med påstander om at statsminister Jens da umulig kan mene at «slektskap og farsrollen er uvesentlig».

Som far til to barn, ett adoptert og ett biologisk, har jeg gjort meg noen tanker om fars- og omsorgsrollen og om betydningen av biologi. Jeg reagerer derfor relativt sterkt på innholdet i den såkalte folkelige aksjonen mot ekteskapsloven.

Aksjonen fremstiller ekteskapsloven som en trussel mot farsrollen og at loven krenker pappaer i hele landet. Loven krenker definitivt ikke meg! Hvordan det skal være en trussel mot papparollen å gi andre voksne like muligheter til omsorg for barn, er vanskelig å forstå. Er du en pappa som gir god omsorg til ditt barn, er det vel ingen regjering som synes det er uvesentlig. Snarere tvert imot. En god pappa er en god omsorgsperson. En dårlig pappa er en dårlig omsorgsperson. Som høringsnotatet peker på er det ikke funnet forskning eller studier som avdekker avvik mellom heterofile og homofile par når det gjelder parets oppfatning av foreldrerollen eller barnets oppvekstvilkår mv. Dette forklarer trolig hvorfor aksjonen kun er basert på følelsemessige og ideologiske argumenter, og ikke er opptatt av hvordan barn faktisk har det i ulike samlivsformer.

Aksjonens vektlegging av slekts- og blodsbånd er en total avsporing i forhold til hva som er av betydning, nemlig omsorgen for barn. Det er nesten utrolig at det skal være nødvendig å si dette, men min kjærlighet og omsorg for mine to barn er hevet over slekts- og blodsbånd. Man elsker det barnet man gir omsorg og som er avhengig av din omsorg enten det er adoptert eller biologisk, enten du kaller deg pappa eller mamma, eller for den saks skyld er heterofil eller homofil. Så komplisert og så enkelt er det. Folkeaksjonens vektlegging av biologi, slekts- og blodsbånd viser vel egentlig at dette ikke handler om omsorg for barn og barns rettigheter, men om kampen for det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne.

Det barna og verden trenger er flere foreldre – uavhengig av kjønn – som kan gi en god omsorg til barn. Til denne viktige jobben trenger verdens barn all den hjelpen de kan få av omsorgsfulle voksne, pappaer inkludert.